Blog Oluşturacak Kişilerin Bilmesi Gereken Temel İmla Kuralları

İmla kuralları, bir blogun ciddiyetini ortaya çıkaran temel unsurlardan biridir ve kesinlikle dikkate alınmalıdır. Bu yazıda, blog oluşturacak kişilerin bilmesi gereken temel imla kurallarını bir araya getiriyoruz.

Yeni blog oluşturan kişilere bu blog açma kararını nasıl aldıklarını sorduğunuz zaman, aniden gelen bir istek nihayetinde böyle bir karar aldıklarını söyleyebilirler. İleriye yönelik bakılırsa, bu ani karar, bazen çok faydalı sonuçlara kavuşturabiliyor kişileri. Bazı durumlarda ise işler istenilenin çok aksi yönünde gerçekleşebilir zira ekilen tohum hep ekildiği gibi kalmayacaktır, büyüyecek ve iyi ya da kötü benliklerinden tatmanızı isteyecektir.

İmla kuralları, bir blogun ciddiyetini ortaya çıkaran temel unsurlardan biridir ve kesinlikle dikkate alınmalıdır. Bu yazıda, blog oluşturacak kişilerin bilmesi gereken temel imla kurallarını bir araya getiriyoruz.

İyi Blog Yazarlarının Dikkat Etmesi Gereken Temel İmla Kuralları

  • Kelimelerin Sosyal Medya Dilinde Yazılması: Sosyal medya dilinden kastımız, hızlı ve pratik olmak için imla kurallarına aldırmadan, imla hatalarını umursamadan yazılan yazılardır. Bu yazılarda noktalama işaretlerine, kelime yanlışlarına pek dikkat edilmez. Örnek: “Bu gece ölecem yardım et”
  • Kelimelerin Yanlış Yazımı (Doğru Bilinen Yanlış Kelimeler): Bu kelimeler aslına bakarsanız her gün çoğu kişi tarafından bilinçsizce kullanılıyor. Örneğin, “birşey” kelimeleri iki ayrı kelimedir ve asla birleşik yazılamaz. Sıkça yanlış biçimde kullanılan kelimelerden bazıları doğru kullanımları ile aşağıda listelenmiştir.

Çevrimiçi: Çevrim içi.

Elele: El ele.

Bir çok: Birçok

Şöför: Şoför.

Traş: Tıraş.

Makina: Makine.

  • Bağlaçların Yanlış Kullanımı: Bağlaçlar, popüler yazım yanlışlarındandır ve pek çok kimse tarafından önemsenmeden kullanılır. En çok yanlış kullanılan bağlaçlar ise -ki bağlacı ve -de/da bağlacıdır.

Bulunma durumu var ise -de/da bir ek olarak kullanılır ve kendinden hemen önce gelen kelimeyle bitişik yazılır. Örnek: Evde, okulda...

Bağlaç olan -de/da ise bağlaçların temel görevini üstlenir. Eğer cümleden -de/da bağlacını çıkardığınızda anlam bozulmuyor ise o bir bağlaçtır.

-ki ekinde de değişen bir şey yoktur, -de/da eki ile hemen aynı kullanılır. İlgi eki olan -ki kendinden hemen önce gelen kelimeyle bitişik yazılır. Örnek: Odadaki bilgisayar.

Bağlaç olan -ki ise ayrı yazılır. Bağlaç olup olmadığını anlamak için ise kendinden sonrasına “ler” ekini koymayı deneyin eğer “ler” ekini almıyor ise o bir bağlaçtır. Örneğin ev sözcüğünü ele alalım. Bu -ki bağlacını ancak -de/da ekini getirerek kullanabiliriz. Şimdi de evde sözcüğüne “ki” ekini getirelim. “ki” ekinden sonra da “ler” ekini getirelim. “Evdekiler” oldu yani bu bir bağlaç değil. Peki, “O ki...” cümlesinde kullanılan “ki”, bir bağlaç mı yoksa bir ek mi? “ler” ekini getirdiğimiz zaman, “o kiler” oluyor. Yani bu bir bağlaçtır.

  • Noktalama İşaretlerinin Yanlış Kullanımı: Noktalama işaretleri en çok yapılan imla hatalarından biridir. Bir blog yazarının noktalama işaretlerine mutlaka özen göstermesi gerekir. Virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta gibi noktalama işaretlerinin birbirleriyle karıştırılmamalı, neyin nerede kullanıldığının bilincinde olunmalıdır. En çok yanlış kullanılan noktalama işaretleri ise iki nokta ve noktalı virgüldür. Noktalı virgül genellikle bir şeyi açıklama görevinde kullanılır fakat bu sadece iki nokta ile yapılabilir.

YORUMLAR