Çocuklara Bilgisayar Yerine Kitap Alalım!

Son zamanlarda çocukların televizyon izleme ve bilgisayar kullanma alışkanlıkları, onları okuma kitap okumaktan ve sosyal olmaktan uzaklaştırıyor.

Bilgisayar Yerine Kitap Alın

Son zamanlarda çocukların televizyon izleme ve bilgisayar kullanma alışkanlıkları, onları kitap okumaktan ve sosyal olmaktan uzaklaştırıyor.

Bilkent Üniversitesinde yapılan araştırmalara göre, öğrenciler boş zamanlarında kitap okumayı, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme etkinliğinden daha sonra tercih ediyorlar.

Aslında okuma gibi temel bir alışkanlığın özellikle okul çağlarında önemi çok büyük. Bu sayede çocuklar, hazır ve klişe bilgiler edinmek yerine araştırma ve öğrenme becerilerini de artırabiliyorlar. Çünkü okuyan öğrenciler; düşünen, yargılayan, eleştiren, bilgi araştırabilen ve dolayısıyla kütüphanelere gereksinim duyan, çağdaş ve demokratik bireyleri oluşturabilen bir kişilik geliştiriyorlar. Yani çocuklar, etraflarındaki bunca teknolojiye rağmen, okuma alışkanlıklarını kaybetmezlerse tembellikten uzak, araştırarak öğrenen bireyler oluyorlar.

Öte yandan gelişen teknoloji ile birlikte boş zamanları değerlendirmek için sunulan araçlar, her ne kadar nicelik olarak artsa bile, nitelik olarak değişiyorlar. Oysa okuma alışkanlığı çocukların;

- Zihinsel gelişimine doğrudan katkıda bulunuyor,

- Anadilini doğru ve yeterli bir biçimde kullanmasına destek oluyor,

- Kelime dağarcığının zenginleşmesine sebep oluyor,

- Sağlık kişilik gelişimine destek oluyor,

- İletişim becerisinin güçlenmesini sağlıyor,

- Eğitim ve öğretim kurumlarında başarının artmasına yol açıyor.

Bundan dolayı; teknolojik araçların gereken zamanlarda birer destek olabileceği fikrinden çok ayrılmadan, çocukların tüm vakitlerini bu cihazlarla tüketmelerinin önüne geçilmesi gerekiyor

Bilgisayar Alışkanlığı ve Ailenin Tutumu

Birçok anne ve baba yeni teknolojiyi nasıl kullanacakları bilemedikleri için çocukları cihazlar üzerinde yönlendiremiyor ve ne yaptıklarını anlamıyorlar. Bu da çocukların bilgisayarları eğitimden çok eğlence amacıyla kullanıyor olmaları sonucunu doğuruyor. Bu cihazlara böyle yetersiz bilgi eksikliğiyle yaklaşan ebeveynler çocuklarda denetim eksikliği yaşadıklarından, okulda zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar ekranı önünde geçirmelerine yol açabiliyorlar. Zamanla kontrolsüz kalan çocuklar, bilgisayarı genellikle internete girmek, oyun oynamak gibi amaçlarla kullanarak, öğrenme amaçlarının dışına çıkabiliyorlar.

Teknoloji iyi kullanıldığında, çocukların oldukça geniş bir bilgi deposunu kullanmalarına olanak tanıdığı için onlara teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmalı, gerekiyorsa bize zor geldiğinde dışarıdan destek almalıyız.

 

YORUMLAR