TC Kimlik Numaralarının Gizemli Yönleri!

TC Kimlik numaralarının bilinmeyen sırlarını yazımızda açıklıyoruz.

TC Kimlik Numaralarının Gizemli Yönleri!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımızın sayısal bir ifadesi olan TC kimlik numaramız hiç şüphesiz öyle gelişigüzel rakamlardan meydana gelmiyor. TC kimlik numarası ve bu numarayı oluşturan algoritmayla ilgili önemli detayları bu yazımızda bulacaksınız.

TC Kimlik Numarasına Neden İhtiyaç Duyuldu?

Terminolojik bir dille konuşacak olursak, milyonlarca vatandaşımızı elektronik ortamda kolayca ayırt etmek için benzersiz bir anahtara ihtiyacımız var hiç şüphesiz. Aynı ad ve soyadı paylaşan, hatta anne-baba adı bile aynı olan vatandaşların olması bu ihtiyacı olmazsa olmaz kılıyor 22 Ekim 2000'de uygulamaya konulan TC Kimlik numarası ile birlikte her vatandaşa, kendilerini sayısal olarak ifade eden 11 haneli bir numara atanmıştır.

TC Kimlik No Yapısı Nasıldır?

Özel bir algoritmayla oluşturulan TC kimlik numarası 11 haneden oluşuyor. Aslına bakarsanız 9 haneden oluşuyor. Sondaki iki hane bir nevi sağlama yapan kontrol kodu gibi düşünülebilir. İlk hane kesinlikle 0'la başlayamaz ve son hane her zaman çift sayıdır. Ayrıca ilk on hanenin toplamının birler basamadığı (sağdaki rakam) bize on birinci rakamı veriyor. Yani anlayacağınız gözümüze karmaşık görünen kimlik numarası gelişigüzel yan yana gelmiş rakamlardan ibaret değildir. Rastgele yazdığımız rakamlar geçerli bir TC kimlik numarasına karşılık gelmez.

TC Kimlik Numarasıyla İlgili İlginç Detaylar

Algoritmanın tek istisnası Mustafa Kemal ATATÜRK'e verilen kimlik numarasıdır. (10000000146)

11. hane, ilk on hanenin 10'a bölümüyle bulunabiliyor.

10. hanenin de ilginç bir gizemi var. 10562272296 numarası üzerinden çalışalım. 1,3,5,7,9. hanelerin toplamından (1+5+2+7+2=17) yedi ile çarpımını (17x7=119) 10'a böldüğümüz zaman (119/9) 'kalan' rakam (9) bize 10. haneyi veriyor.

11. hanenin de benzer bir sırrı var. Yine 10562272296 numarası üzerinden çalışalım. İlk on hanenin toplamını (1+0+5+6+2+2+7+2+2+9=36) 10'a böldüğümüz zaman (36/10) 'kalan' rakam bize 11. haneyi veriyor!

Algoritma 900 milyon adet numara üretebilecek durumdadır.

Sadece yaşayanlar değil hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza da otomatik olarak TC kimlik numarası atanmıştır. Örneğin Osmanlı döneminde yaşayan dedelerimiz, dedelerimizin babasına da TC kimlik numarası atanmış olabilir.

Öte yandan kişisel araştırmalarımın neticesinde bir önemli detaya daha ulaştım. Şöyle ki aynı ailedeki kişilerin kimlik numaralarının 6 ve 7. hanesi aynıdır. Örneğin sizin kimlik numaranızın 6 ve 7. hanesi 13 ise amcanızın kimlik numarasının 6 ve 7. hanesi de 13'tür.

Tüm TC Vatandaşlarının Kimlik ve Adres Bilgileri Çalınıp Yayınlandı!

YORUMLAR