Yapay Zeka Üzerine Yoğunlaşmanın Henüz Teknolojiye Bir Faydası yok

Ne kadar heyecanlanırsak heyecanlanalım, yapay zeka hakkındaki gerçekler bize empoze edilenler kadar sansasyonel ve anlamlı değil.

Yapay Zeka Üzerine Yoğunlaşmanın Henüz Teknolojiye Bir Faydası yok

Hollywood filmleri, oyunlar, bilim kurgu romanları ve TV dizileri sayesinde hakkında olumlu ya da olumsuz bir çok fikre sahip olduğumuz AI, yani yapay zeka teknolojisi aslında çok abartılacak bir şey olmayabilir. Çünkü yapay zeka hakkındaki gerçekler, henüz bize empoze edilenler kadar sansasyonel ve anlamlı değil.

Ünlü Yazar ve bilim adamı Isaac Asimov’un "Ben, Robot" (I, Robot) romanındaki gibi kendi kendine yetebilen robotlar, ya da "Terminatör’deki" gibi bir emri farklı yönlerden değerlendirecek savaş makineleri asla olmayacaklar. Yapay zeka yani AI (Artificial Intelligence), aslında gelecekte IA zeka güçlendirme (Intelligence Amplification) tamamen bugünkü anlamının zıttı bir hal alacak.

Yapay zeka nedir?

İnsanlar tarafından programlanmış bilgisayarların, insanlar gibi düşünerek, algılayarak, görerek karar verme yeteneğine kısaca AI ya da "Yapay Zeka" diyoruz. AI sistemler rasyonel kararlar erebilecek şekilde tasarlanıyorlar. Ancak bunun algoritması "machine learning" ile (makine öğrenme teknolojisi) ile paralel olarak ilerlemek zorunda. Ancak bunun için de, ilk önce bir makinenin öğrenecek kapasiteye gelmesi gerekiyor. Yapay zeka öğrenebilecek kapasiteye gelebilmesi için ise daha birkaç fırın ekmek yemek durumunda. Oysa zeka güçlendirme bir makinenin karar verip uygulamaktan çok, kendisine verilen veri hakkında daha farklı sonuçları bize sunabilmesiyle alakalı. Yani bir karar vermiyor, veri hakkında varyasyonlar üretiyor. Bugün biz bunu da yapay zeka olarak adlandırıyoruz ama hata yapıyoruz, çünkü değil.

Zeka güçlendirme nasıl çalışır?

Veri analizi yapabilen bilgisayarların bir çok farklı makineye bağlanarak, farklı API’lerle analiz yapabilmesi ve bazı sonuçlar üretmesi yapay zekadan çok farklı bir işlev. Zekası güçlendirilmiş pek çok bilgisayar bugün tıp, ulaşım, veri aktarımı, kentsel çözümler ve benzeri onlarca alanda insanlığa zaten hizmet ediyorlar. Bunların insanlığa verdiği alternatif çözümlerin değerlendirilmesi için robotlara gerek yok. Zaten robot teknolojisi de bu kadar çeşitlendirebilmiş hareket kabiliyetine henüz kavuşabilmiş değil.

Öte yandan Yapay Zekanın hareket edebilme ve alet kullanabilme özelliklerinin olması da gerekiyor. İnsan gibi fiziksel kapasitelere sahip, bilgisayar kontrollü robot üretiminin gerçekleştirilmesi Yapay Zeka için büyük önem taşıyor. Bu robotlar görme, dokunsal algılama, idare etme, beceri, hüner, hareket kabiliyeti, yol bulma zekası gibi pek çok işlevi yerine getirecek şekilde tasarlanmak durumundalar. Örneğin tıp alanındaki gelişmeler ve daha hızlı tedavi uygulamaları yapay zekanın değil, zeka güçlendirmenin ürünleri. Bu tedavileri uygulayanlar yine insanlar. Günümüz teknolojisinde robotlar daha henüz ayakta bile zor duruyorken, bir apandisit ameliyatı yapmalarını bekleyemeyiz. Ancak bu operasyon için farklı bir yöntem önermeleri söz konusu olabilir. Bu da AI değil IA olarak tanımlanabilir.

Yapay Zeka ne zaman bir vücut bulabilir?

Dönelim Hollywood ve bilim kurgu yapıtlarına. Romanlarda, dizilerde ve filmlerde gördüğümüz "zeki asistanlar" için henüz çok erken. Çok erken derken, birkaç yüz yıl erken olduğunu ifade etmek istiyorum. Cortana ve SIRI gibi sanal asistanları burada örneklemek yersiz. Çünkü onlarda yapay zeka ürün değiller. Sadece arama ve değerlendirme API’leri son derece akıllıca derlenmiş zekası güçlendirilmiş arama motorları. Öte yandan, Apple, Google veya IBM gibi teknolojik şirketler gelecek nesil yapay zekayla çalışan uygulamalar geliştiriyorlar. Ancak bunları tasarlamak için önce güçlendirilmiş zekaya sahip API’lerle çalışmak durumundalar.

Yapay Zeka İnsanlığın Sonunu Getirebilir

Yapay Zeka Yönetim Kurulu'na Katıldı

YORUMLAR