2017, 'Türk Dili Yılı' İlan Edildi

2017, 'Türk Dili Yılı' İlan Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017 yılı "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu başkanlığında ve diğer kurumların desteği ile çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kararı alındı. 

15 Mart 2017'de Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılan toplantı sonucunda, 2017'nin Türk Dili Yılı ilan edilmesi kararı alınmıştı. Yapılan hazırlıkların ardından Başbakanlık tarafından hazırlanan bir genelge ile 2017 resmi olarak, "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığı altında Türk Dili Yılı olarak ilan edildi. Dilimizin dünyanın en zengin dillerinden biri olduğunun altı çizilirken, "Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak, bugünümüzü ve yarınımızı yeni bir bilinç hamlesiyle inşa etmek hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de bütün toplum kesimlerinin ortak görevidir." ifadesine yer verildi.

Özellikle son yıllarda basın ve teknoloji yoluyla Türkçemize daha fazla yabancı kelime girmesine dikkat çeken genelgede, Türkçe kelimelerin imlasına bile sirayet eden yabancılaşma tehdidinin endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, 2017 yılının Türk Dil Yılı olarak ilan edilmesi, Türkçenin yerinde, doğru, kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanılmasına büyük katkı sağlayacak olup bu konudaki toplumsal bilincin, özenin ve duyarlılığın artmasına hizmet edecektir."

'Dilimiz Kimliğimizdir' başlığıyla ilan edilen '2017 Türk Dili Yılı'nın amacına ulaşabilmesi için; "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşu Türk Dil Kurumu öncülüğünde; başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yerel yönetimler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organları dilimizin doğru ve yerinde kullanımı konusunda gerekli dikkat ve özeni gösterecek olup yapılacak çalışmalara etkin bir şekilde katılacaklardır."

Yakında Yunus Dilini Tercüme Edebileceğiz

Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli Buldular

YORUMLAR