2050 Yılında Dünya Çok Sıcak Olacak

2050 Yılında Dünya Çok Sıcak Olacak

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı, sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inin kent kaynaklı olduğunu açıklayarak, bunun gelecekte büyük sorunlar oluşturabileceğini söyledi.

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumunda konuşan Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı, sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inin kent kaynaklı olduğu ve sözü edilen oranların değiştirilememesi sonucunda dünya sıcaklığının 2050 yılına gelindiğinde 6 derece artacağını ifade etti.

WRI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Danış, 5. Kez düzenlenen sempozyumun açılışında, küresel ısınmanın ve sera gazlarının gezegenin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Sempozyumda, 7,6 milyar olan dünya nüfusunun yarısının kentlerde yaşadığını ifade eden Danış, 2050 yılına gelindiğinde söz konusu nüfusa milyarlarca insanın daha ekleneceğini ve bu insanların kentlere göç etmesinin beklendiğini de ifade etti.

Danış, sempozyumda yaptığı konuşmada, sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inin kent kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Eğer bu etkiyi değiştiremezsek son 100 yılda 1 derece ısınmış olan yerküremiz, 2050 yılına geldiğimizde 6 derece daha ısınacak." diye konuştu.

Kentleri inşa etme ve yönetme biçimlerinin değişmemesi halinde, bu etkinin hızla artacağına dikkat çeken Danış, gelecekte olası tehlikelerin giderilebilmesi için yöntem değişikliklerine ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

YORUMLAR