AB Dışı Ülkelerden Gelen Kargoların Gümrük Vergisi Zamlandı

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre AB dışı ülkelerden gelen kargoların gümrük vergisi %10 artırıldı.

AB Dışı Ülkelerden Gelen Kargoların Gümrük Vergisi Zamlandı

AB dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek kargolar ve değeri 150 Euro’yu geçmeyen eşyalar üzerinden alınacak gümrük vergisi %10 artırıldı. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek vergi ise %20'den %30'a çıkarıldı.

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan ve 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre bu kapsamda söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı. Ancak eşyanın AB ülkelerinden gelmesi hâlinde %18 vergi ödenmesi gerekecek.

Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek vergi %20’den %30’a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması hâlinde bu vergi oranlarına ilave olarak %20 vergi daha tahsil edilecek. Ek olarak bunlar dâhilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı da geçmemesi gerekiyor. Alınan bu yeni kararla birlikte karar kapsamına 1,500 Euro'yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi.

Kitap, Araştırma ve Test için Getirilen Kargolarına Muafiyet

AB Dışı Ülkelerden Gelen Kargoların Gümrük Vergisi Zamlandı

Karara göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1,500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak gümrük vergisi ise sıfır olacak. Bu kapsamda tüzel kişilere gelen ve kıymeti 22 Euro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden yukarıda belirlenen maktu vergiler tahsil edilecek.

Değeri 1,500 Euro’yu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 Euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 Euro’nun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen vergiler alınacak.

Karara göre, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyalarda da vergi muafiyet tanınacak. Yurt dışından Türkiye’ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekiyor.

Son olarak bu kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışının yapılmayacağına hükmedildi. 10 yıl sonra ise bu söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.

YORUMLAR