Ağaç Üstünde Büyüyen Çocuklar Daha Zeki Oluyor

Yeni bir araştırmaya göre ağaç üstünde büyüyen çocuklar genellikle daha yaratıcı düşünme ve zeki olma eğiliminde oluyor. İşte araştırmanın bütün detayları!

Yeni bir araştırmaya göre ağaç üstünde büyüyen çocuklar, olgunlaşma aşamasında ağaçlardan uzak kalmış çocuklara kıyasla daha gelişmiş oluyor. Başka bir ifadeyle insanın yeşilliklerin etrafında bir çocukluk geçirmesi, onun gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Londra'da yaşları 9 ile 15 arasında değişen 3.568 katılımcı ile gerçekleştirilen uzun süreli bir arşatırma, ormanlık alanların yakınında daha fazla vakit geçiren çocukların ergenlik döneminde bilişsel olarak daha iyi performans gösterdiğini ve zihinsel sağlık durumunun daha iyi olduğunu gösterdi.

Aynı araştırma mera, göl ve nehir gibi diğer doğal güzelliklerin ağaçlar ile aynı etkiyi göstermediğini de ortaya çıkardı.

Araştırmanın yazarları, "Bu bulgular, ergenlerin bilişsel gelişimi ve zihinsel sağlığı için doğal ortamları önemli bir koruyucu faktör olduğunu anlamamıza katkı sağlıyor. Her doğal ortamın da bununla aynı faydayı sağlamayacağını gösteriyor" dedi.

Yapay Zeka Hayal Etme Kabiliyeti Kazanıyor!
Bilim

Yapay Zeka Hayal Etme Kabiliyeti Kazanıyor!

Yapay zeka hayal etme yeteneğine sahip olma yolunda sürekli gelişerek ilerliyor ve bilim insanlarının kullanmaya başladığı yeni bir teknik, AI'ın nesneler arasında bağlantı kurarak yeni bir şeyler oluşturmasına katkı sağlıyor.

Aslına bakılacak olursa ağaçların varlığı ile insanların ruh hali arasında ilk kez bu kadar ilginç bir bağlantı kurulmuyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka'da gerçekleştirilen çalışmalarla yeşil alanlarda büyümüş çocukların ruh sağlığı sorunları ile karşılaşmasının daha düşük bir ihtimal olduğu ortaya koyulmuştu.

Birleşik Krallık'ta yapılan benzer araştırmalar da yeşilliğin daha çok olduğu bölgelerde yaşamış çocukların daha iyi bir performansla çalışabildiğini gösterdi.

Ağaç Üstünde Büyüyen Çocuklar Neden Daha Başarılı Oluyor?

Yeşilliğin yoğunlukta olduğu bölgede olmanın, yaprak seslerini işitmenin insanlara huzur verdiği zaten biliniyor fakat bunun neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Bazı araştırmalar, yeşil alanların beyindeki yapısal değişiklikleri ve duyguları kontrol etmeye yardımcı olan amigdaladaki olumlu değişikliklerle bağlantılı olduğuna işaret ediyor. Bu değişiklikler, ağacın gösterdiği bazı bilişsel ve zihinsel sağlık etkilerinden sorumlu tutulabilir.

Görünüşe bakılacak olursa ağaçlar diğer yeşilliklerin yapamadıklarını yapabilir. İngiltere'deki yeni araştırmaya benzer şekilde diğer araştırmacılar da otların değil yalnızca ağaçların bir kişinin zihinsel sağlık durumunu iyileştirebileceğini tespit etti.

Bunun ağaçların görünümü ile ilgili olmasının da mümkün olabileceği düşünülüyor. Ağacın görünümü, insan zihnini dinginleştiren ve beyni canlandıran unsur olabilir.

Ağaç üstünde büyüyen çocuklar hakkında daha önce yapılmış diğer birçok çalışma gibi Londra'daki çalışmanın da bazı dezavantajları bulunuyor. Katılımcıların yarısından biraz daha fazlasının profesyonellik gerektiren bir mesleği vardı.

Yeşillik; artan ısı, gürültü ve kirlilikten uzaklaştıran etkisi ile zihinsel sağlığı da olumlu etkileyebilir fakat göründüğü üzere dikkate alınması gereken çok sayıda faktör var.

Ağaçların çevresinde büyümenin çocukları daha zeki yapıp yapmadığını, ağaçlar arasında büyümüş çocukların daha iyi bilişsel becerilere sahip olmasının bir tesadüf olup olmadığı şimdilik belirsizliğini koruyor ancak bu tür çevrelerde büyüyen çocukların düşünmek, hayal etmek için daha fazla zaman ve olanağı olduğu göz önüne alındığında çocukların gelecekte diğer çocuklara göre neden daha iyi bir performans sergilediği anlaşılabilir.

YORUMLAR