Airbnb'ye Açılan Davada Karar Çıktı

Airbnb'ye Açılan Davada Karar Çıktı

Fransız Turizm ve Konaklama Profesyonelleri Birliği haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Airbnb’yi Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etmişti. Şikayette ayrıca Airbnb’nin mülkiyet yasalarına uymadığı da belirtilmişti.

Yapılan bu şikayete yönelik mahkemenin kararı ne oldu?

Avrupa Birliği Adalet Divanı Airbnb’nin bir emlak firması olmadığını, bilgi toplumu hizmeti olduğunu ve Fransa’da aktif olabilmek için emlak sertifikasına ihtiyacı olmadığını belirtti. Bilgi toplum hizmeti olarak geçmesinin en önemli nedenlerinden birisi; Airbnb’nin ev sahipleri üzerinde kira bedelinin belirlenmesi ile ilgili herhangi bir yaptırımının ya da kısıtlamasının olmaması.

Bununla beraber mahkemede, Fransa’nın AB direktifinin hazırlandığı sırada Hoguet Yasası ile ilgili yeterli bilgilendirme yapmadığı yönünde de karar çıktı.

Airbnb'ye Açılan Davada Karar Çıktı

Airbnb Yetkilileri Ne Dedi?

Yaşanan bu durum üzerine yaptıkları basın açıklamasında çalışmalarında hiçbir aksama olmadığını, ilerlemeye devam ettiklerini söylediler. Buna ek olarak AB yasaları tarafından elektronik ticaret konusunda Airbnb’nin korunduğunu ve ne Fransa’da ne de başka bir ülkede sorun olmadan faaliyetlerine devam ettiklerini ilettiler.

YORUMLAR