Amazon Kadınlarının Türk Olduğuna Dair İlk Kanıt Bulundu

iskit kadın kemiği mızrak

Klasik Yunan mitolojisinde tamamen kadınlardan oluşan ve genellikle mızrak kullanan bir tür askeri birlik olan Amazon Kadınları, bugüne kadar birçok edebi esere ve filme konu olmuşlardı. Yapılan yeni arkeolojik kazılar sonrasında bulunan kadın kemikleri ve yanındaki mızrak, efsanenin gerçekliğini gözler önüne serdi. Yapılan kazılar sonrasında Amazon Kadınlarının Türk olduğuna dair ipuçları elde edildi.

Rusya Bilim Akademisi Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir ekip, bugün Devatsa olarak bilinen bölgede yaptıkları kazılar sonrasında yaklaşık 2,500 yıl önce yaşamış, yaşı 15 ila 40 arasında olabilecek bir grup kadının kemiklerine ulaştılar. İskitli olduğu anlaşılan kadınların kıyafetleri ve beraber gömüldükleri silahlar ise Amazon Kadınları efsanesinde bahsedilen betimlere birebir uyuyordu.

Kazının yapıldığı bölgede birkaç farklı jenerasyona ait İskitli kadınların bir arada gömüldükleri alana ulaşıldı. Kadınların en yaşlı olanının diğerlerine göre farklı seramonilerle gömüldüğü ilk dikkat çeken detayların başında geliyordu. Calathus denilen, özellikle antik Yunan zamanlarında kullanılan ve ölenlerin başına takılan kova şekilli bir başlıkla gömülen kadının yanında ise mızrak bulunuyordu. 

Savaşçı bir kadına ait olduğu anlaşılan mezarda mızrak bulunması ise olayı Amazon Kadınları ile bağdaştırdı.

amazon kadınları türk

(Amazonlar'dan esinlenerek kurgulanan Wonder Woman karakteri ve Antik Yunan'dan bir Amazon heykeli)

İskitler ve Antik Yunanlar

Her ne kadar Avrupalı tarihçiler tarafından İran kökenli bir millet olarak adlandırılmaya çalışılsa da İskitler ya da Saka Türkleri, gerek gelenek görenekleri gerekse dilleri ile Türk oldukları çok aşikar antik bir kavim. Millattan önce 3 ila 8 arasında, Hazar Denizi'nin Kuzey bölgesinde hüküm sürdükleri bilinen İskitler, aklımıza Alper Tunga Destanı ile kazınmış durumdalar. Ayrıca dünyanın ilk kadın hükumdarı olan Tomris Hatun da tarihin önemli karakterlerinden bir tanesi.

arkeolojik kazı iskitler

Saka Türkleri ve Antik Yunan medeniyetleri arasında bağlantı olduğu ise bilinen gerçekler arasında yer alıyor. Özellikle Homeros'un hikayelerinde İskitler'den bahsetmesi bunun en önemli kanıtı olarak gösterilirken, Antik Yunan Mitolojisinde yer alan Amazon Kadınlarının Türklerden geliyor olması ise şaşırtıcı bir durum olmaz.

YORUMLAR