Anayasa Mahkemesi, Wikipedia Engelini Genel Kurul'a Sevk Etti

Bildiğiniz gibi bundan tam iki yıl önce internet ansiklopedisi olan Wikipedia, Türkiye’de erişime kapatılmıştı. Bu erişim yasağına yönelik Anayasa Mahkemesi’ne bireysel olarak başvuran Wikimedia Vakfı’nın başvurusu, Genel Kurul’da görüşülmek üzere sevk edildi.

Bugün Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü tarafından görüşülen başvuru henüz sonuçlanmış değil. Başvurunun sonuçlanması için ise Birinci Bölüm tarafından “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki”ne karar verildi.

Başvurunun Genel Kurul’a gönderilmesinin sebebi ise Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alıyor. Bu fıkrada “Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir.” hükmü yer alıyor.

Wikipedia’nın tartışma yaratan erişime kapatılma kararının üstünden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen hala erişimin kısıtlı olması internet kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Erişim yasağının uygulanmasının nedeni ise Wikipedia'da yer alan Suriye iç savaşı ile ilgili içeriklerin kaldırılmamasıydı.

YORUMLAR