Anayasa Mahkemesi'nden İnternet Gazetecileri İçin Emsal Karar

Anayasa Mahkemesi'nden İnternet Gazetecileri İçin Emsal Karar

Anayasa Mahkemesi, başta Cumhuriyet yazarları olmak üzere onlarca gazetecinin yaptığı haber ve yazılar nedeniyle cezaevinde olduğu, cezalar aldığı bir dönemde "basın ve ifade hürriyetine" ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Cumhuriyet Gazetesi kaynaklı haber şöyle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisseleri işlem gören iki kişi hakkında haber yapan www.borsagundem.com’un Genel Yayın Yönetmeni Orhan Pala, hakaret suçundan iki kez 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Gazeteci Pala, bu ceza nedeniyle bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu kabul eden Anayasa Mahkemesi, Pala’nın ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa mahkemesi bir basın suçundan dolayı hapis cezası verilmesinin gazetecinin ifade ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayacağının açık olduğunu belirttiği kararının esası şöyle; “Böyle bir ceza ancak istisnai hallerde kabul edilebilir. Bir yayın sonucu maddi ya da manevi zarara uğramış bir kimsenin, hakkında yanlış bilgiler yayımlayan gazeteci aleyhine en azından özel hukuk kapsamında bir tazminat davası açabileceği kabul edilse bile somut başvurudaki gibi klasik hakaret davalarında oldukça ağır olan hapis cezasının ifade ve basın hürriyetinin kullanılması üzerinde kaçınılmaz olarak caydırıcı bir etki yarattığı kabul edilmelidir"

AYM hükmünde şu değerlendirmeye de yer vererek kararını açıkladı, "Bir haber sitesinin genel yayın yönetmeni olan başvurucunun bu süre içinde cezasının infaz edilmesi riski her zaman vardır. Yaptırıma maruz kalma endişesinin kişiler üzerinde kesintiye uğratıcı bir etkisi vardır ve sonunda kişi denetim süresini yeni bir mahkûmiyet almadan geçirse bile bu etki kişinin düşünce açıklama veya basın faaliyetlerini baskılamasına neden olabilecektir. Sonuç olarak Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir."

Kaynak:Cumhuriyet

Anayasa Mahkemesi İnternet Yasasıyla İlgili Son Noktayı Koydu

İnternet Gizliliği Anayasa'mızda Yer Alabilir

İnternet Torba Yasası Meclis'ten Geçti

YORUMLAR