Araştırmacılar En Kolay Zengin Olma Yöntemini Açıkladı: Doğru Ailede Doğmak

zengin olma yöntemleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel araştırma, zengin olma yollarını ve insanların zengin olma isteklerini araştırdı. Yapılan binlerce anket sonrasında en kolay zengin olma yolunun doğru ailede doğmak olduğu gün yüzüne çıkarıldı. 

Stanford Üniversitesinde görevli Raj Chetty yaklaşık iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanların zenginliğe nasıl baktığına dair bir araştırma yayınlamıştı. Yayınlanan araştırmada Amerikalıların dörtte üçünün kendi geleceklerini şekillendirebileceklerine inandıkları ve bunun çok çalışarak mümkün olacağını düşündükleri ortaya koyulmuştu.

Yine Amerikalıların yüzde 62 gibi büyük bir çoğunluğu ise iyi eğitim alarak, yeteri kadar zengin olabileceklerini dile getirmişlerdi.

Amerikalıların görüşlerinden hareketle araştırmalarına başlayan ekip, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine sağlanan verileri ve 30 milyon vergi iadesi başvurusunu inceleyerek, eğitim ve kazanç eğrisi hazırlamışlardı.

Böylece belirli okullardan mezun olanların gelir dağılımları tespit edilmiş ve okulların insanlara kariyer konusunda ne kadar yardımcı olduğu tespit edilmişti.

Verilerin işlenmesinden sonra Ivy League denilen üst seviye üniversitelere gidenlerin, aile geçmişlerine bakmaksızın gelir konusunda yüzde 20'lik dilime girdikleri ortaya çıkmıştı. Yani iyi bir üniversite, genel olarak iyi bir maaşı da beraberinde getirmişti.

En üst seviye üniversiteler dışında başka okullardan mezun olanların da orta-üst seviyelere ulaşmalarının mümkün olduğu, yine yapılan araştırma ile bulunmuştu.

Böylece bilim insanları, iyi bir üniversite kazanmanın, iyi bir kariyer ve maaşı da beraberinde getirdiğini bilimsel olarak kanıtlamışlardı.

en kolay zengin olma yöntemi

En kolay zengin olma yöntemi

Elde edilen verilerden sonra en kolay zengin olma yöntemi konusunda çalışmalar yapan bilim insanları, yayınladıkları makalede neredeyse kimsenin aklına gelmeyen bir sonuca ulaştılar: Doğru ailede doğmak en kolay zengin olma yöntemiydi.

Stanford Üniversitesinde yapılan ve Amerikalıların zenginliğe dair görüşlerinin yer aldığı o makalede, ABD'de yaşayanların sadece yüzde 20'si zengin bir ailede doğmanın başarı getirdiğine inanıyorlardı. Onlara göre çok çalışmak ve doğru okullara gitmek, zengin ailede doğmaktan daha değerliydi.

Yapılan yeni bir araştırma ise bunun böyle olmadığını bizlere gösterdi. ABD'de en kolay zengin olma yönteminin doğru ailede doğmak olduğunu söyleyen bilim insanları, zengin ailenin iyi bir eğitimi ve başka avantajları beraberinde getirdiğini aktardılar.

ABD'de en kolay zengin olma yönteminin Wall Street'te yer alan finans kuruluşlarından birine girmek olduğunu söylenirken, bunu başarmak için Harvard ya da Yale gibi köklü üniversitelerden mezun olmanın daha avantajlı olduğu aktarıldı.

Bu üniversitelerin ise yüksek ücretleri sebebiyle genellikle zengin öğrenciler tarafından tercih edildiği söylendi. Princeton Üniversitesi gibi kurumlarda okuyan öğrencilerin sadece yüzde 2'lik kısmının Amerika'nın en düşük gelirli kesiminden geldiğinin altı çizildi.

ABD'nin nüfusunun yüzde 40'nın toplam parasından daha fazla parası olan yüzde 1'lik kesimden iyi üniversitelere gelenlerin oranı ise yüzde 3.2 olarak bulunmuştu. Kısaca zengin ailelerin çocukları iyi üniversitelere daha kolay girebilmişlerdi.

Tüm bu çalışmalardan hareketle çok zengin olmanın en kolay yolunun, DOĞRU AİLEDE DOĞMAK sonucuna, bilimsel olarak ulaşıldı. Halbuki zaten dünya üzerinde yaşayan herkes, içten içe bunu biliyordu...

Özetleyelim

2 yıl önce yapılan bilimsel araştırma, Amerikalıların zengin ailede doğmak yerine iyi üniversitelerde okuyarak ve çok çalışarak daha kolay zengin olunacağı düşündüklerini göstermişti.

Bu araştırmadan sonra yapılan yeni bilimsel çalışmalarda, Amerikalıların haklı oldukları aslında doğrulanmıştı.

Buna rağmen Amerikalıların atladıkları küçük bir nokta vardı: İyi üniversitelere gitmenin en kolay yolu, zengin bir ailede doğmaktı. Harvard ve Yale gibi üniversitelerin yıllık ücretleri çok yüksek olduğundan ya burs kazanmak gerekiyordu ya da parası neyse verip okulu bitirmek. 

Harvard ve Yale'den mezun oup finans sektörüne atılanlar ise kolayca zengin olmanın ilk basamağına gelmiş oluyorlardı.

YORUMLAR