Araştırmalara Göre Cep Telefonları Kullanıcılarını Aptallaştırıyormuş

Araştırmalara Göre Cep Telefonları Kullanıcılarını Aptallaştırıyormuş

"Ama ben kullanmadığımda kapatıyorum zaten" demeyin. Çünkü Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir cep telefonunun kapalı olduğu halde, kullanıcısının düşünce ve konsantrasyon yeteneğini azalttığını resmen açıkladılar.

Buradan hareketle, artık "akıllı telefon" tanımının çok da yerinde bir betimleme olmadığını düşünmek de mümkün. Austin Üniversitesi Texas tarafından yürütülen ve 800 akıllı telefon kullanıcısını kapsayan bir araştırma, telefonların akıllı olduğunu söylerken, elimizden düşürmediğimiz bu cihazların bizi biraz aptallaştırdığını da ortaya çıkardı.

Araştırma şu laboratuvar şartlarında gerçekleştirildi; araştırmacılar, katılımcılardan, tam konsantrasyon gerektiren bir dizi bilgisayar tabanlı test yapmalarını istedi. Denekler beyinlerinin, "kavrama ve verilen bilgiyi akılda tutarak işleme yeteneğini" ölçmek için hazırlanan testlere başlamadan önce rasgele bir şekilde telefonlarını masanın üzerinde, ceplerinde veya başka bir odada bulundurdular ve cihazlarının seslerini de kapadılar.

Bu çalışma, başka bir odada bulunan telefon sahiplerinin masa başında ve telefonlarına takın olanlara oranla "önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini" ortaya çıkardı. Deney, telefonlarından soyutlanmış kullanıcıların, telefonları yerine test sorularına daha odaklanabildiklerini ve zaten ulaşamayacakları akıllı telefonlarını çok fazla düşünmediklerini ortaya çıkardı.

Bu sayede telefonlarına uzak olan deneklerin kişisel bilişsel kaynaklarına odaklanabildikleri de ispatlanmış oldu. Ancak, telefona yakın olanlar düşünerek problem çözmekten ziyade, cihazlarından çözüm aramayı tercih ettiler. Kısaca telefonlara ulaşamayan denekler, problem çözme yeteneklerini kullanmayı tercih edip, daha net ve doğru sonuçlara ulaşmayı deneyerek bilişsel bir özgürlük yaşamayı seçtiler. Araştırmanın sonucunda; akıllı telefonlara ulaşabiliyor olmanın bilişsel kapasiteyi kullanmayı engellediği ortaya çıkarıldı.

Ülkemizde de Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Alarm Veriyor

Akıllı Telefon Bağımlısı Ülkeler Açıklandı

Hunharca Akıllı Telefon Kullanarak Kendilerine Zarar Veren İbretlik İnsanlar

YORUMLAR