Artık Sürekli Yaz Saati Kullanacağız

Bir hayli karmaşık bir sürece dönen yaz saati uygulaması için nihayet kesin kara verildi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene ülkemizde yaz saati uygulamasının kış döneminde de devam ettirilmesi kararı alınmıştı. Bu uygulamanın enerji tasarrufu sağlayıp sağlamadığı konusunda tartışmalar sürerken vatandaşlarımız karanlıkta işe ve okula gitmekten şikayetçi olmuşlardı. Daha sonradan Danıştay, sürekli yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Danıştay'ın sürekli yaz saati uygulamasını durdurma kararı almasına karşılık yeni bir Bakanlar Kurulu kararı yayınlanmış, bu karar ile yaz saati uygulamasının 2018 yılının sonbaharına kadar devam edeceği ortaya çıkmıştı. Bu tarihin sürekli yaz saati uygulamasının sonlandırılacağı tarih olması bekleniyordu ve eski düzene geçileceği konusunda yaygın bir görüş oluşmuştu; fakat TBBM'de hazırlanan yeni torba yasa taslağının kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile birlikte yaz saatinin kalıcı olacağı, 2018 sonbaharından sonra da devam edeceği kesinleşti.

Yeni yasa ile birlikte 26 Aralık 1925 tarihli Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesi üzerinde değişiklik yapılıyor ve bu değişiklik ile Bakanlar Kurulu'na, 1 saati aşmamak koşuluyla, ileri saat uygulamasını devam ettirme yetkisi veriliyor.

YORUMLAR