Banka ve Kredi Kartları Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik

Banka ve Kredi Kartı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti.

BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği 'nde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Peki, yeni düzenlemede yapılan değişiklikler neler?

Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikte, kart sahiplerinin haklarına “kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak”  maddesi de eklendi.

Söz konusu yeni maddede yer alan ifadeler şu şekilde:

"Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur."

Değişikliğe gidilen yönetmelik daha önce kart sahibine kartı iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkı tanırken, şimdi ise kart limiti veya toplam kart limitini azaltma hakkını da sağlamış oldu. 

Bu kapsamda sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlere de yeni bir madde daha eklendi. Buna göre, bankaların limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart sahibinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu olacak. 

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükselttiğini açıklamıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, Türk lirası cinsinden aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,52 olarak belirlenmişti.

YORUMLAR