Beynimizin Bir Tarafı Şarkıların Sözlerini Bir Tarafı Ritmini Algılıyor

Bilim insanları yaptıkları yeni çalışma ile beynimizin dinlediğimiz şarkıları nasıl algıladığını ortaya çıkardılar.

beyin müziği nasıl algılar

Konuşma ve şarkılar, basit gibi görünseler de oldukça karmaşık iletişim yöntemleri olarak biliniyorlardı. Bilim insanları yaptıkları yeni çalışma ile beynimizin dinlediğimiz şarkıları nasıl algıladığını ortaya çıkardılar. Araştırmaya göre insan beyni, dinlediği şarkıların sözlerini ve melodilerini farklı bölgelerde algılıyorlar.

Daha önce dilbilim ve nörobilim uzmanları, konuşma ile sesler üzerine detaylı araştırmalar yapmışlardı. Kanada'daki McGill Üniversitesinden Philippe Albouy ve ekip arkadaşları, içerisinde 10 farklı Fransızca ve İngilizce kelime içeren, orijinal ritimlere sahip 100 acappella müzik oluşturarak işe başladılar.

Bütün bu şarkıları Fransızca konuşan 27, İngilizce konuşan 22 kişiye dinleten araştırmacılar, her şarkının farklı noktalarında değişiklik yaparak, dinleyicilerin şarkıları nasıl algıladıklarını gün yüzüne çıkarmayı denediler. İki farklı dilin seçilmesi ise şarkıların algılanma süreçlerinin her seferinde aynı işleyip işlemediğini test edebilmekti.

Sonuç olarak elde edilen ilk veri, şarkıların ezberlenmesinde ilk etkenin, ritim ve heceler arasındaki bağlantının uyumu olarak açıklandı. Şarkıdaki ritim ve sözler birbirlerine uyumlu şekilde ilerliyorlarsa, akılda kalmaları daha kolay oluyordu. Günlük konuşmaların saniyede birden fazla hece içerebileceğini hatırlatan bilim insanları, bu sebeple şarkıların temelindeki zaman yapılarının, melodilerden daha önemli olduğunu söylediler. Yani kelime söylenişleri tam olarak ayarlanmamış şarkılar, müthiş melodilere sahip olsalar dahi yeteri kadar beğenilmiyorlar ya da akılda kalmıyorlardı.

Melodileri anlama durumumuz ise sözlere göre çok daha farklı çalışıyordu: Saniyede algıladığımız frekans oranlarıyla oynandığında dinleyiciler hala kelimeleri anlayabiliyorlardı. Buna rağmen melodiyi seçmekte güçlük çekiyorlardı.

Sözlerin ve melodilerin sıklıkları ile uyumlulukları üzerine denemeler yapan araştırma ekibi, niyahete ulaşmayı başardılar: Ekibe göre beynimizin sağ tarafı şarkılarıdaki kelimeleri, kelime sıklığını ve tarzını algılıyordu. Sol tarafı ise melodiyi ve melodinin yapısını ayırt edebiliyordu.

Aslında sonuç daha önce yapılan bazı araştırmaları doğrular nitelikte olmuştu. Beyin hasarı bulunan hastaları inceleyen bilim insanları, beyinlerinin sol tarafından hasar olan bazı insanların konuşma yeteneklerini kaybettiklerini görmüşlerdi. Sağ tarafında hasar bulunanlar ise müzikleri anlamakta güçlük çekiyorlardı.

Science dergisinde yayınlanan makaleye göz atarak, araştırmanın bütün detaylarına ve elde edilen ayrıntılı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR