Bilgisayar Oyuncuları Cinsiyetçi Tutumlar Sergiliyorlar

Bilgisayar Oyuncuları Cinsiyetçi Tutumlar Sergiliyorlar

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bilgisayar oyunlarına düşkün erkelerin, kadınların toplumdaki rolüne dair cinsiyetçi bir tutum sergiliyorlar.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan ve Elisa Sarda ile Douglas A. Gentile'nin araştırma notlarına göre Fransa'da, günde ortalama 3 saat televizyon izleyen veya 2 saat bilgisayar oyunlarıyla oyalanan, yaşları 11-19 arasında değişen 13 bin 520 çocuk ve gencin cinsiyetçi tutumlarını incelendi. Bu araştırma esnasında topluluğa cinsiyet rolleriyle ilgili tutumlarına anlamak adına, "Kadın, öncelikle çocuk doğurmak ve yetiştirmek için yaratılmıştır" cümlesine katılıp katılmadıkları soruldu. Bu noktada TV izleyenlerle PC oyunları oynayanların önermeye tepkileri çok farklı oldu.

PC başında oyunlarla daha fazla vakit geçirenlerin önermeyi oldukça benimsediler, kadının görevinin doğurganlık olduğunu onayladılar. TV izleyenler ise bu önermeye "doğru ya da yanlış" gibi bir tepki vermediler. Bu noktada Elisa Sarda ile Douglas A. Gentile'nin araştırmasının sonucu, bilgisayar oyunlarındaki kadın prototiplerinin çoğunlukla cinselliği öne çıkarılmış, yarı çıplak ya da güzellik objesi olarak empoze ediliyor olması olarak değerlendirildi. Öte yandan, televizyonun bir çok kadın karakter ve ve hikayeleri yayınlıyor olmasının, TV izleyenlerde böyle bir ön yargı yaratmadığı da saptandı.

Araştırmacı Douglas Gentile, toplumlarda cinsiyetçi tutumları etkileyen çok sayıda başka etkinin de var olduğunu söyleyerek durumu; "Elbette bilgisayar oyunları cinsiyetçi tutumları öğretmek için yapılmıyor, ancak insanların çoğu bu tutumların ne kadar kolayca şekillenebildiğinin farkında değil. 'Öğrenme' dediğimiz şeyin büyük bölümü bilinç dışı gelişiyor. Bunun için insanlar çok sayıda davranışı hiç farkında olmadan benimseyebiliyorlar" şeklinde değerlendirdi.

Gerçek Bir Oyuncu Olup Olmadığınıza Dair 14 Önemli İşaret

Ne Tip Bir Oyuncusunuz?

YORUMLAR