Bilgisayar Oyunlarındaki Şiddet Toplumsal Hayatı Etkilemiyor

Bilgisayar Oyunlarındaki Şiddet, Toplumsal Hayatı Etkilemiyor

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir araştırma, gençlerin bilgisayar oyunları yüzünden agresif davranışlar göstermediğini ortaya koydu.

Call of Duty, PUBG ya da Assassin's Creed gibi popüler video oyunların, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığı uzun zamandır tartışılan bir konu. 

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan araştırmada, gençlerin video oyunları yüzünden agresif davranışlar göstermediği iddia edildi. 

Araştırma kapsamında, 14-15 yaşlarında binden fazla genç mercek altına alındı. 

bilgisayar oyunu şiddet

Gençlerin oyunları ne sıklıkla oyun oynadığı, oyunlardaki şiddet ve ebeveynlerin çocuklarının agresif davranışlarına yönelik sözleri incelendi; ancak bilgisayar oyunlarındaki şiddet unsurları ile gençlerin davranışları arasında herhangi bir ilişki bulunamadı. 

Araştırma ekibinin lideri olan deneysel psikoloji uzmanı Andrew Przybylski, 1990’lı yıllarda şiddet içeren oyunların toplum üzerinde olumsuz etki yarattığı algısının yüksek olduğunu söyledi. 

2000’lerde yapılan araştırmalarda oyunlarındaki şiddet ve davranışlar arasında bir ilişkinin olabileceğinin ortaya koyulduğu; ancak son yıllarda bu görüşün geçersiz kılındığını belirtti.

Przybylski, Times gazetesine verdiği demeçte, “Şiddetli oyunların gençlerde agresif davranışlara yol açtığı düşüncesini sonunda mezara gömebiliriz” dedi. 

Przybylski ayrıca, gençlerin neden agresif davranışlar gösterdiğinin daha derin araştırılması gerektiğini ifade etti.