Bilim Adamlarına Göre Haftada En Fazla 4 Gün Çalışmalıyız

Bilim Adamlarına Göre Haftada En Fazla 4 Gün Çalışmalıyız

Eğer gereğinden fazla çalışmanıza rağmen verimliliğinizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız bu durumun bilimsel bir açıklaması olabilir.

Bilim adamları tarafından yürütülen çalışmalar, uzun çalışma sürelerinin verimliliğe bir katkısı olmadığını, verimliliği ciddi derecede düşürdüğünü ve farklı psikolojik problemlere sebep olduğunu gösteriyor. İş psikolojisi uzmanı olan ve Florida Eyalet Üniversitesi'ne bağlı olarak görev yapan Profesör K. Anders Ericsson tarafından yürütülen farklı araştırmalarda insanların günde sadece 4-5 saat verimli bir şekilde çalışabildiği gözlenmiş. Çalışanların performansının en üst noktaya ulaşmasından sonra üretim düşmeye ve çalışanlar iş esnasında acı çekmeye başlamış.

K. Anders Ericsson araştırmalarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor:

"Eğer insanları maksimum seviyede konstantre olabilecekleri süreden daha fazla süre odaklanmaya zorlarsanız, büyük ihtimalle onları kötü alışkanlıklar edinmeye zorlarsınız. Daha da kötü olan şey ise, bu kötü alışkanlıkların insanların normal şartlarda verimli oldukları zamana da yansıyor olması. "

Ülkemiz, dünya ortalamasının bir hayli üzerinde çalışma saatlerine sahip. Yasayla belirlenen haftalık çalışma saati 45 saat, bu süre bile tek başına ortalamanın üzerindeyken fazla mesai yoluyla çalışanlar 45 saatten daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Üstelik çalışanların fazla mesai yapmayı redddetmesi uygulamada mümkün olmuyor, 45 saatten fazla çalışmak istemeyen çalışanlar mobbing olarak kavramlaştırılan yıldırma politikalarının hedefi oluyorlar. Ülkemizin ortalama haftalık çalışma saati ise 51 saat civarında. Amerika'da 40 saat, Avrupa'da ise 40'ın altında ortalama haftalık çalışma saatleri bulunmakta.

Haftalık çalışma saati konusunda çeşitli düzenlemeler yapan, çalışma saatlerini aşağıya çeken firmalar ve kamusal kurumlarda bu değişikliğin meyveleri de toplanmış. Amerika'nın Colorado eyaletinde yapılan testlerde bir okulda öğrencilere haftada sadece 4 gün ders verilmiş. 4. ve 5. sınıfa giden öğrencilerin matematik derslerinde yüzde 6 ile 12 arasında başarı artışı gözlenmiş.

2008'de Utah eyaletinde ise ısıtma, soğutma ve elektrik maliyetlerini düşürmek adına çalışma günleri üzerinde düzenleme yapılmış. Günde 10 saat, haftada 4 gün çalıştırılan çalışanlar daha mutlu olduklarını ifade etmişler. Mutlu çalışanlar da daha iyi bir çalışma ortamı, daha yüksek verimlilik anlamına geliyor.

Özel kurumlarda da benzer düzenlemeler yapılmış. 2006 yılında haftalık 32 saat çalışma düzenine geçen Treehouse firmasının CEO'su Ryan Carson, bu tarihten beri çalışanlarının daha verimli ve mutlu hale geldiğini ifade ediyor. Bunun sonucu olarak da firma günümüzde yıllık milyonlarca dolar gelir elde eden bir firmaya dönüşmüş.

Daha az çalışma saati uygulamasına geçen bir diğer özel kurum da Reusser Design firması. Bir yazılım geliştirme ve web tasarım firması olan Reusser Design, 2013 yılında haftada 4 gün çalışma düzenine geçiş yapmış. Firmanın kurucusu Nate Reusser, çalışanlarının Cuma günleri fazla mesai yapsalar bile performanslarının daha yüksek olduğunu açıklıyor. Çalışanların tatil günleri gelmeden önce projelerini tamamlamak için yarışmakta olduğu ve buna bağlı olarak performanslarının arttığı paylaşılan bilgiler arasında.

Çalışma Veriminizi Artıracak Uygulamalar

YORUMLAR