Bilirkişi Başvurularında e-Devlet Dönemi Başladı

Bilirkişi Başvuruları E Devlet Dönemi Başladı

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan bilirkişi kabulüne ilişkin duyuruya göre, bilirkişi olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru formları elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak. 5 Kasım'dan itibaren başlayan başvuru süreci 30 Kasım’a kadar devam edecek ve başvuruları kabul edilenler 22 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Bilirkişi adayları, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden UYAP Bilirkişi Portal Girişi’ne ulaşacak. Burada elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapılacak ve başvuru işlemleri tamamlanacak.

Sigorta, tıp, turizm, enerji ve mimarlık gibi 65 uzmanlık alanında, çözülmesi uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşlerine başvurulacak bilirkişiler alınacak. Uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler çerçevesinde değerlendirilecek olan adaylardan başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitim alacak. Yazılı posta yoluyla veya vekaleten yapılan başvurular reddedilecek ve geçersiz sayılacak.

E-Devlet Kapısı Projesi ile kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşındığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "E-devlet uygulamaları, bürokratik süreçleri hızlandırırken vatandaşlara daha hızlı hizmet alma imkanı tanıyor. Devlete de kaynakları etkin kullanma olanağı sunuyor. E-imza ve mobil imza ile bireylerin kimlikleri güvenli bir şekilde doğrulanabiliyor." dedi.