Pfizer-BioNTech Aşı Etkinliği 2 Ayda Azalmaya Başladı

BioNTech aşı etkinliğinde azalma gözlemlendi. Araştırmalar etkinliğin %83'e kadar indiğini gösteriyor.

BioNTech aşı etkinliğinde azalma yaşanıyor. ABD'de yürütülen yeni bir araştırma kapsamında etkinlik aylar içinde azalsa da, semptomatik ve şiddetli durumlarda COVID-19'dan korunma devam etti ve yeni bir olumsuz olay riski gözlenmedi.

Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı, The New England Journal of Medicine'de yayınlanan Pfizer Aşı Araştırma ve Geliştirme ekibinin yeni verilerine göre, uygulamadan sonraki 6 ay boyunca yüksek etkinlik sağlıyor.

Upstate Tıp Üniversitesi, New York Eyalet Üniversitesi'nden Stephen J. Thomas tarafından yönetilen araştırma, semptomatik COVID-19'u önlemede aşı etkinliğinin önceden belirlenmiş sonuçlarını ele aldı.

Covid-19 Kalp Kası İltihabı Riskini Onlarca Kat Artırıyor
TEKNOLOJİ

Covid-19 Kalp Kası İltihabı Riskini Onlarca Kat Artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.

BioNTech aşı etkinliğinde azalma gözlemlendi

Araştırmacılar, zaman içinde 2 dozlu mRNA aşısının etkinliğinde kademeli bir düşüş gözlemlese de, BNT162b2'nin şiddetli COVID-19'a karşı yaklaşık %97 etkinlik sağladığını gösterdi.

Araştırmacıların, küresel denemeden elde edilen bağışıklama sonrası ortalama 2 aylık verilere ilişkin önceki değerlendirmesinde aşının etkinliği, uygulanan alt popülasyonlar arasında yaklaşık %95 idi.

Araştırmayı yürütüen Stephen J. Thomas ve meslektaşları, değerlendirme için uygun olan ve daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmeyen 12 yaş ve üstü 42.094 katılımcı arasında 77 COVID-19 vakası gözlemlendiğini bildirdi.

Plasebo uygulanan hastalarda 850 vaka, yani %91.3'lük aşı etkinliğini gösterdiği tespit edildi. Daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan veya olmayan 44.486 katılımcı arasında aşı etkinliği ise %91.1 olarak ölçüldü.

"Bu rapordaki veriler, BNT162b2'nin, beta varyantı da dahil olmak üzere SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkmasına rağmen, çeşitli popülasyonlarda ikinci dozdan sonra 6 aya kadar COVID-19'u etkili bir şekilde önlediğini ve aşının bir etki göstermeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak aşının koruma etkisi her iki ayda yüzde 6 azalıyor. Tam doz aşılı olunduğunda yüzde 96.2 olan koruma oranı, dört ay sonra yüzde 83.7’ye iniyor."

Sadece 1 doz aşıdan sonraki etkinlik, birinci ve ikinci aşı dozları arasındaki hastalardaki 46 pozitif vakaya göre %58.4 oldu.

Araştırmacılar ayrıca 6 ay boyunca aşı etkinliğinde sabit bir düşüş yaşandığı gözlemlediler. İkinci dozu takip eden 2 aya kadar olan süreçte aşı etkinliği %96,2 idi; 2 aydan 4 aya %90,1'e düştü ve 4 aydan sonra aşı etkinliği %83.7 oldu.

YORUMLAR