Bir Bakteriye Kaydedilen Hareketli GIF Beyninizi Yakacak!

Bir Bakteriye Kaydedilen Hareketli GIF Beyninizi Yakacak!

Moleküler kayıt diye bir terim duydunuz mu? Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Harvard Üniversitesinde bir grup bilim insanı, canlı bakteriye bir hareketli GIF'i başarıyla depolamayı başardı.

Bu size thaf gelebilir, ancak bilim insanları zaten bir süredir CRISPR veya "düzenli aralıklı kısa palindromik tekrarlar" olarak adlandırılan genetik bazı ilaçlar üzerinde de çalışıyorlardı.

TechCrunch web sayfasında yayınlanan bu haberde, CRISPR teknolojisi biraz daha detaylandırılıyor. Genellikle sağlık ve tıp üzerine derin araştırmalar yapan genetikçiler söz konusu deneyde, CRISPR tekniğinin tıp dünyasındaki engin potansiyeline dikkat çekmek istemişler. Bu teknolojiyle GIF tarihinin en eski haraketli görüntüsünü hücreye kodlamayı başarmışlar.

Bilim insanları yaşayan bakterilere herhangi bir statik görüntüyü yapıştırarak genetik bilim ve teknolojinin sınırları biraz daha genişlettiler. Araştırmacılar, sözü edilen GIF çerçevesinin zamansal sırasını bakterinin hücresine kodladılar ve yüzde 90 doğruluk payıyla geri alabildiler.

Bu etkileşim esnasında bakteri, şaşırtıcı bir biçimde gelişimini sürdürmeye devam etti, böylece yaşan bir bakteride veri saklanabileceği de kanıtlanmış oldu. Yani yakında genetik kaynakları kullanarak geleceğe veri aktarabilmek mümkün olabilecek.

Aşağıda çalışmalarla ilgili kısa bir filmi ve tekniğin mantığını izleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma Teknolojisi, Genetik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılacak

İnsan Hücreleri Bilgisayarlar Gibi Programlanabilecek

YORUMLAR