Çalıştığınız Kurumda Buluş Yapın Para Kazanın

buluş yapan para kazanacak

Çalıştığı kurumda buluş yapan personeller, bundan böyle yaptıkları bu buluşlardan elde edilen kazanç dikkate alınarak belli miktarlarda ödeme alabilecekler.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yapılan buluşlardan elde edilen kazanç, asgari ücret baz alınarak hesaplanacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan, "Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Habere göre, çalışanların buluşlarını ilgilendiren bedel tarifesi, uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, gibi detaylarda belirlendi.

Yönetmelik, buluşların geciktirilmeden işveren veya çalışanlar tarafından kuruma bildirilmesini şart koşuyor. Aksi halde, buluş sahipleri işveren aleyhine doğabilecek zararlardan sorumlu tutulacaklar. Bildirimde bulunmadan patent başvurusunda bulunanlar ise dava edilebilecekler.

Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedelin, buluştan elde edilen net gelirin üçte birinden az olamayacağına da hükmediyor. Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150 bin katını aşan miktarı için işverenin bir bedel ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

Ancak, çalışanın buluştan elde edeceği gelire, buluştan sağlanan kazancın, net asgari ücret miktarının kaç katı olduğuna göre yönetmelikte yer alan katsayıyla çarpımı sonucunda karar verilecek.

YORUMLAR