Çok İnternet Kullanan Gençler Daha Mutsuz

internet bağımlılığı 1

İnternette fazla vakit geçirmenin zararlarına yönelik yapılan araştırma, ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Özellikle gece artan sosyal medya kullanımı, araştırmalara göre daha zayıf uykuya neden olurken, kaygı seviyesi ve depresyon riskini yükseltiyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen araştırmanın sonuçları, yakın bir zaman önce “Dijital Çağda Çocuk ve Gençlerde Zihinsel Sağlık” başlığı altında toplandı. Yayınlanan raporda özellikle organizasyona üye ülkelerdeki gençlerin yüzde 25’lik kısmının zihinsel rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Aşırı internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı ve buna benzer durumların gençlerin zihinsel sağlığını etkilediği, bu sebeple internet kullanımının kısıtlanması gerektiği belirtildi.

Önder Öndeş’in Hürriyet’te yaptığı haberde yer alan detaylarda, internet kullanımının gün içerisinde 1 – 2 saat arasında değişen internet kullanımının ideal olduğu, daha fazlasının zihinsel gelişimi ve sağlığı temelden etkilediği, raporda yer alan detaylar arasında sayıldı.

internet bağımlılığı gençler

1 – 2 Saat internet kullanın

OECD ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 61’i internette vakit geçirirken, zamanı unuttuğunu söylüyor. Yüzde 54 ise internete giremediğinde kendini kötü hissediyor. Birçok araştırma internette geçen aşırı zamanın, çocuk ve gençlerin zihinsel sağlığı için iyi olmadığını gösteriyor. Öte yandan hiç kullanmamak da iyi değil. PISA sonuçlarına göre, günde altı saatten fazla çevrimiçi olanlar, düşük memnuniyete ve refaha sahip. Günde 1-2 saat ise en uygun süre.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir başka rapordaysa ABD’de yaşayan gençlerin yüzde 72’lik kısmının sabah uyanır uyanmaz telefonlarına baktıkları belirtilmişti. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla başlayan internet bağımlılığının zayıf uyku, kaygı seviyesinde artış ve depresyon gibi sonuçlarının olabileceğinin altı çizilmişti.

YORUMLAR