Derin Beyin Araştırması Anıların Nasıl Oluştuğunu Ortaya Çıkardı

Derin beyin araştırması anıların nasıl oluştuğuna dair yeni bir ışık tutabilir. Alzheimer, şizofreni gibi hastalıkların da önüne geçilebilir.

Derin beyin araştırması anılarla ilgili dönüm noktası olabilir. UT Southwestern'den araştırmacılar Alzheimer, şizofreni gibi hastalıkları olan ve travmatik beyin hasarı çekenler için tedaviyi iyileştirme potansiyeline sahip bir keşif gerçekleştirdi.

UT Southwestern araştırmacıları, anıların beyinde nasıl hatırlandığı konusunda merkezi bir rol oynayan 100'den fazla belleğe duyarlı nöronun özelliklerini belirledi. Araştırmacı Bradley Lega, “Geçmişten bir şeyi hatırladığınızı ve hatırlamaya çalıştığınız yeni bir şeyi deneyimlediğinizi nasıl anlarsınız? sorusuna önemli bir ışık tutacak.” dedi.

Araştırma sırasında ekip, beynin anıları nasıl hatırladığı konusunda rol oynadığına inandıkları 100'den fazla belleğe duyarlı nöronun özelliklerini belirledi. Araştırmacı Bradley Lega, keşfin çeşitli beyin yaralanmaları ve hastalıkları için derin beyin stimülasyon tedavilerine yol açabileceğine inanıyor.

Araştırmadaki en önemli bulgulardan biri, beyin anıları hatırladığında nöronal ateşlemenin diğer beyin aktivitelerinden farklı bir zamanlama ile gerçekleştiğiydi.

Beyin Tümörünü Küçülten Manyetik Kask Geliştirildi!

Derin Beyin Araştırması Anılarla İlgili Dönüm Noktası Olabilir

Ekip, araştırmalarının, hafızanın yeni mi yoksa daha önce yaşanmış bir şey mi olduğunu takip ederken beynin bir olayı nasıl hatırladığını gösterdiğine inanıyor. Dr. Lega araştırmanın, yeni hatıralar oluşturmaya kıyasla eski hatıraları hatırlarken beynin nasıl çalıştığını gösteren en iyi kanıtlardan biri olduğunu söylüyor.

Çalışma, bellek kodlaması gerçekleştiğinde etkinliği artan hipokampus ve entorinal kortekste belleğe duyarlı 103 nöron tanımladı.

Şizofreni uzmanı Carol Tamminga, psikotik hastalığı olan kişilerde halüsinasyon ve sanrıların, normal anılar gibi nöral bellek sistemleri aracılığıyla işlendiğini söyledi. Tamminga, "faz kayması" mekanizmasının bozuk anıları değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlamanın önemli olduğunu söylüyor.

Salvador Dalí'nin Uyku Tekniği Yaratıcılığı Arttırıyor
Bilim

Salvador Dalí'nin Uyku Tekniği Yaratıcılığı Arttırıyor

Salvador Dali uyku tekniği yaratıcılığı nasıl etkiledi? Araştırmacılar, sürrealist sanatçı Salvador Dalí ve ünlü mucit Thomas Edison tarafından tanımlanan bir uyku tekniğinin aslında yaratıcılığa ilham vermek için işe yarayabileceğini buldu.

Epilepsi hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada, insanların anıları nasıl oluşturdukları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunuldu. Bu çalışma, nöbetleri haritalamak için epilepsi hastasının beynine elektrotlar yerleştirdi. Lega ve ekibi, aynı elektrotların hafızada yer alan nöronları tanımlamak için kullanılabileceğine inanıyordu.

Epilepsi çalışmasına 27 hasta dahil edildi. Lega ve ekibi, verileri, hastaların hafıza görevlerine katılmasını sağlayarak hafızada yer alan nöronları tanımlamak için kullandı. Lega, kemirgen modeline sahip olmanın önemli bir şey olduğunu ve modelin bu tarz bir durumun insanlarda meydana geldiğini gösteren kanıtlara sahip olmanın daha önemli bir şey olduğunu söylüyor.

YORUMLAR