Dinamik Denetim Modeli Başlıyor: İçişleri Bakanlığı Genelge Yayımladı!

Dinamik Denetim Modeli başlayacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Peki, gönderilen genelgede hangi maddeler yer alıyor? İşte detaylar!

Dinamik Denetim Modeli dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak yeni modele ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. 14 maddenin yer aldığı genelgeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Dinamik Denetim Modeli Nedir, Ne Zaman Başlayacak?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Gönderilen genelgede 14 madde yer alıyor. 260 bin personelin yer alacağı ilk uygulama, yarın ülke genelinde başlayacak. Peki, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanacak yeni modelde hangi maddeler yer alıyor?

Bakanlık tarafından yayımlanan "Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim Modeli'nin Temel Esasları" isimli genelgede şu ifadelere yer verildi:

 1. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak.
 2. Vali ve Kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapmaları sağlanacak.
 3. Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip en az üç zabıta personelinden müteşekkil Belediye Denetim Ekibi, İl Özel İdareleri personelinden en fazla üç personelden müteşekkil şekilde ve her bir ilçeye en az bir ekip düşecek şekilde ekipler İl Özel İdaresi Denetim Ekibi oluşturacaklar.

  İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar Oda Denetim Ekibi oluşturarak her hafta en az bir kez, üyelerinin iş yerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çevçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri haftalık olarak raporlayacaklar.

  İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla il/ilçelerde kanun kapsamıdna olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

  Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinde ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek.
   
 4. Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından faydalanılarak tedbirlere aykırı uygulamalara ceza kesilebilecek.
 5. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımız da etkin şekilde katılım sağlayabilecek. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile yapılan ihbarlar İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı entegrasyonuyla anlık oalarak denetim ekiplerine ulaşacak ih barların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilecek.
 6. %50 kapasite sınırlamasıyla hizmet vermesine izin verilen her esnaf, haftada en az bir kez denetlenecek.
 7. Katılımı azami 300 kişiyle sınırlandırılan genel kurul gibi etkinliklerde kısıtlamanın denetlenmesi için en az bir kamu personeli görevlendirilecek. Kurullara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ceza kesilecek.
 8. Konaklama tesislerine dair daha önceki Genelgeler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir.
 9. Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zmaankinden daha önemli olduğu, görsel, yazılı medya ve anonslar ile vatandaşlarımıza hatırlatılacak.
 10. Kolluk bilrimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetleri; vatandaşlarımıza rehberlik edecek şekilde olacak ve vatandaşlarımızı kurallara uymaları noktasında sorumlu davranmaya davet edecek şekilde olacak. Kurallara aykırılıkta ısrar eden, suistimal edici davranışlarda bulunan yerler, geçici olarak faaliyetten men edilebilecek.
 11. Vali ve Kaymakamlar koordinesinde 4 Mart Perşembe günü toplam 260.000 denetim personelinin katılımıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacak.
 12. Dinamik Denetim Faaliyetleri, 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak. Denetimlerin sürekliliği, planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesine dikkat edilecek.
 13. Valiler ve kaymakamlarca, mahalle idare birimleri, ilgili meslek oda başkanları, STK'lar, OSB yetkilileri/temsilcileriyle acilen toplantı yapılarak kontrollü normalleşme döneminin sürekliliği için sürece destek vermelerinin önemi anlatılacak.
 14. Valilerimizce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler araası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan falaiyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanacaktır. Hazırlanan İl Salgın Azaltma Planı (SARAP), İl Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 13. Maddede belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir öneği de Bakanlığımıza gönderilecektir.

Bu Site ile Yaşadığınız Yerdeki Koronavirüs Yasaklarını Öğrenin
İNTERNET

Bu Site ile Yaşadığınız Yerdeki Koronavirüs Yasaklarını Öğrenin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs yasakları hakkında yapmış olduğu açıklamadan sonra vatandaşların kafasında kısıtlamalarla ilgili birtakım soru işaretleri oluştu.

YORUMLAR