Elektrikli ve Hibrit Araçları İlgilendiren Vergi Düzenlemesi

Elektrikli ve Hibrit Araçları İlgilendiren Vergi Düzenlemesi

Elektrikli ve hibrit teknolojisinde kullanılan invertör ithalatında, gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi. 

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Ekonomi Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malumları olduğu üzere, ülkemiz ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörü değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim göstermektedir. Bununla birlikte, ülkemizde motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunu azaltıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomimize olumlu etkileri olacağı değerlendirilmiş olup, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın II sayılı listesinde yer alan invertör eşyasına (5) numaralı dipnotunun eklenmesi ve bahse konu dipnot ile 87. fasılda yer alan motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla bu eşyanın gümrük vergisinin %0,8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır."