Elektronik Atık Miktarı 45 Milyon Tona Ulaştı

Elektronik Atık Miktarı 45 Milyon Tona Ulaştı

Teknolojinin gelişmesi her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan belki de en önemlisi, kullanıcısının gözünde ömrünü tamamlayan elektronik aletlerin çöpe atılması. Araştımalar, dünya genelinde elektronik atık miktarının 45 milyon tona ulaştığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin raporu, e-atık sorununun küresel bazda geldiği noktayı net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Rapor, 2016'da yaklaşık 45 milyon ton elektronik aletin atıldığını ve bunların sadece yüzde 20'sinin geri dönüştürüldüğünü belirtiyor. 

Rapora göre, 45 milyon e-atık içerisindeki metaryaller yaklaşık 55 milyar dolar değerinde. Bu rakamın 9 milyar dolarını ise yalnızca akıllı telefonlar oluşturuyor, ancak ne yazık ki bu atıkların çoğu geri kazanılmadan yok oluyor. Elektronik atık içinde şarj cihazlarının payı ise bir milyon ton olarak belirlendi.

Elektronik Atık Miktarı 45 Milyon Ton

Elbette bir bölgeden diğerine farklılıklar var. Örneğin; Afrika kıtası, toplam e-atık miktarının yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor ve bu oranın içinde geri dönüştürülen atık neredeyse sıfır oranında. Elbette Afrika'daki e-atık oranın az olmasında sosyo-ekonomik yapının etkili olduğu gerçeğini de atlamamak gerekiyor.

Avrupa ve Rusya, dünyadaki e-atıkların yaklaşık yüzde 28'ini oluşturuyor, ancak geri dönüştürülen atık oranın yüzde 35 gibi gayet yüksek bir ortalamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu orandaki aslan payı muhtemelen, İsviçre, İsveç ve Norveç'in olmalı. Zira bu üç gelişmiş ülke elektronik atıklardan yüzde 70 oranında geri dönüşüm sağladı.

Elektronik Atık Miktarı 45 Milyon

ABD, e-atıkların yüzde 14'ünü oluştururken, bu oranın neredeyse dört birini geri dönüştürdü. Asya'nın en kalabalık ülkesi Çin ise, toplam e-atık oranının yüzde 18'ini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler'in raporu, e-atık miktarının her geçen yıl yüzde 4 oranında artığını gösteriyor. Son 10 yılda teknoloji kullanımındaki muazzam artışa dikkat çekilen raporda, elektronik atıklarının büyük bir bölümünün akıllı telefonlardan oluştuğu belirlendi.

Uzmanlar, elektronik atıkların 2021 yılında 52,2 milyon tona ulaşacağını ifade ederken, devletlerin geri dönüşüm konusunda etkin bir polika izlemeleri gerektiğini belirtiyorlar. 

YORUMLAR