YÖK, Türkiye'nin En İyi Araştırma Üniversitelerini Açıkladı

Araştırma ve Aday Üniversitelerin Performans Raporuna göre Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu. İşte 2020'nin en dikkat çeken üniversiteleri.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda geçtiğimiz yıl için Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu. İşte "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu" sonucuna göre en başarılı üniversiteler.

2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'yle birlikte YÖK sistemine kazandırılan "İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi" 2019'un en iyi aday araştırma ve araştırma üniversitelerini ortaya koydu. Kurumların araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşimli işbirliği tutumlarını göz önünde bulunduran YÖK, 32 gösterge kapsamında üniversite puanlamalarını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu

2019 yılında araştırma performansı en yüksek ilk 5 üniversite sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak açıklandı. Ayrıca önceki rapora göre İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Uludağ ve Çukurova üniversitelerinin performans artışı yaşadığı gözlemlendi.

Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında üst noktalara çıkan 5 üniversiteden üçünün (Ege, Uludağ ve Çukurova Üniversiteleri) aday araştırma üniversitesi olmasıyla da dikkati çekiyor. Üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı gibi kriterleri inceleyen YÖK çalışması, ayrıca akademik genel başarı sıralamalarındaki durumu da göz önünde bulundurdu.

YÖK üç yıldır düzenlenen bu sistem dahilinde bazı üniversitelerin, düşük performanslarından dolay araştırma üniversitesi kriterinden çıkarılmasını planlıyor. Aynı zamanda üstün performans gösteren bazı aday araştırma üniversitelerinin de araştırma üniversiteliğine yükselebileceği bir süreç tasarlanıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu"na ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Yeni nesil eğitimcilik anlayışında rekabetin ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğine vurgu yapan Saraç şunları aktardı:

"Yükseköğretimde kalitenin şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda bütün verilerin analitik bir tarzda kamuoyu ile paylaşılması üniversitelerimizin akademik çıktılara dayalı rekabet ortamında birbirleriyle yarışmaları sonucunu doğuracaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!
İNTERNET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Üniversitelerin uzaktan eğitim ile başlamasının sonrasında hem velilerin hem de öğrencilerin kafasında "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" şeklinde bir soru meydana gelmişti.

YORUMLAR