Google Rekabet Kurulu’nun Cezasından Sonra Açıklama Yaptı!

Google Rekabet Kurulu tarafından kesilen 196 milyon 708 bin 54,78 lira para cezasının sonrasında ilk kez açıklama yaptı. İşte şirketin yaptığı o açıklama!

Google Rekabet Kurulu tarafından kesilen cezanın sonrasında ilk kez konu ile ilgili açıklama yaptı. Kurul, 12 Kasım 2020 tarihinde yapılan toplantıda aldığı karar doğrultusunda Google hakkında sektördeki hakimiyetini kötüye kullandığına karar verilmiş, şirkete 196 milyon 708 bin 54,78 lira para cezası verilmesine hükmedilmişti.

Google Rekabet Kurulu Cezası Hakkında Ne Dedi?

Rekabet Kurulu, dün yani 13 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada dijital alanın önemli isimlerinden Google’a pazardaki hakimiyetinin kötüye kullanıldığı belirtilmiş ve şirkete idari para cezası verilmesine hükmedildiği duyurulmuştu. Kurul tarafından yapılan açıklama ise şu şekildeydi:

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 12.11.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-49/675-295 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

1. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğuna OYBİRLİĞİ ile,

2. Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYÇOKLUĞU ile,

3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden;

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 196.708.054,78 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

4. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:

a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde yerine getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere; Google’ın metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması,

b. Google’ın kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması,

c. Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesine OYBİRLİĞİ ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."

Google Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza sonrasında bugünü ilk kez açıklama yaptı. Şirket yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Bu Eklentiyle Google 1998 Sürümünü Görüntüleyin!
İNTERNET

Bu Eklentiyle Google 1998 Sürümünü Görüntüleyin!

Dijital alanda kısa süre içerisinde en büyük şirketlerden biri haline gelen Google’ın arama motoru, 1998 yılında kuruldu. Peki, o zamandan bu zamana kadar arama motorunda ne tür değişiklikler meydana geldi? Bunu görmeden bir şeyler söylemek oldukça zor, değil mi? The Markup tarafından hazırlanan bir eklenti, Google 1998 sürümünü görüntülemenize ve doğal olarak o günlere zamanda yolculuk yaparak dönmenize yardımcı olabilir.

YORUMLAR