GSM Şirketlerinin Borçları Siliniyor!

GSM Şirketlerinin Borçları Siliniyor!

Torba yasaya eklenen sürpriz bir madde ile GSM şirketlerine ait borçlar ve gelecek döneme ait cezalar siliniyor. Böylece, Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’in oluşturduğu üç GSM şirketi, 5 milyar doları bulan borçlarından muaf tutulacak.

Konuyla ilgili Torba tasarının maddeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Hazine bürokratları devletin Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell'in oluşturduğu üç GSM şirketinden 2013 yılına kadar olan dönem için 320 milyon lira ödenmemiş anapara alacağı olduğunu bildirdi.

Ödenmeyen borçlar için devletin 1 milyar 35 milyon lira da ceza alacağı olduğunu belirten bürokratlar, anaparanın 322 milyon, cezanın da 378 milyon lira birikmiş faiz alacağı olduğunu, kesinleşmiş toplam alacağın 2 milyar 80 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Bürokratlar, düzenlemeyle kesinleşmiş ve 2013 sonrası dönem için devam eden davaların bitirileceğini belirtirken, gelecek dönem alacağıyla ilgili bilgi vermedi. Fakat milletvekilleri, bu alacakla birlikte borcun 5 milyar liraya ulaşacağı söylediler. Hazine bürokratlarının, verdiği bilgiye göre gelecek dönem tahmini alacaklar da dikkate alındığında yaklaşık 5 milyar liralık kamu alacağına karşılık GSM şirketlerinden yaklaşık 1 milyar lira tahsil edilmiş olacağı ifade edildi.

Buna karşılık Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, 5 milyar liralık kesinleşmiş bir alacak olmadığını, anaparanın tahsilatından vazgeçmediklerini söyledi.

YORUMLAR