IBM İnsan Duyularına Sahip Bilgisayarlar Üzerinde Çalışıyor

IBM İnsan Duyularına Sahip Bilgisayarlar Üzerinde Çalışıyor

Bilgisayar tarihindeki buluşlarıyla hepimizin hayatlarını değiştirmiş olan IBM, her yıl yayınladığı "5'te 5" listesinde insan duyularına sahip bilgisayarlar üzerinde çalıştığını belgeledi. 5'te 5 listesi IBM'in önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknolojiye yön verecek 5 unsuru öngördüğü bir liste. IBM'in bu son listesindeki 5 maddeyi ise insanın 5 duyusu oluşturuyor: görme, koklama, duyma, dokunma ve tad alma.

IBM bu 5 duyuya sahip bilgisayarına ise "bilişsel bilgisayar" adını takıyor ve şu şekilde detaylandırıyor:

Günümüz bilgisayarları sadece istatistiksel veriler toplamakta. Fakat bilişsel bilgisayarlar farklı bir çalışma mantığına sahip. Örneğin; bilişsel bilgisayar bir resmi sadece renkleri ifade eden veri kümeleri olarak raporlamak yerine tamamiyle bir resim olarak algılama yeteneğine sahip olacak. Gördüğü resmin "Mona Lisa" tablosu ya da sahtesi olduğunu anlayabilecek.

Peki bilişsel bilgisayarlar bu yeteneği nasıl kazanıyor? Cevap yine insanları taklit etmesi yoluyla. Bilişsel bilgisayarlar "gözlemleme" sürecine sahipler. Bir sonuca varmadan önce karşısındaki obje ve ya durumu gözlemleyerek olasılıkları hesaplıyor ve bu olasıklıklara göre cevaplar sunuyor. Fakat cevaplar yanlış da olabilme ihtimaline sahip. Bilişsel bilgisayar bu yanlış cevapları eleyerek sonuçta doğru cevaba ulaşıyor. Bu da bu bilgisayarların insanların "öğrenme" yeteneğini taklit etmesi anlamına geliyor.

YORUMLAR