İklim Anlaşmalarının Sonuçları Gelecek için Umut Veriyor

İklim gelişmeleri hakkında çıkan raporlar umutsuz hissetmeye yol açsa da, araştırmalara göre insanlığın çevresel sorunlar için bir araya gelmesi etkileri azaltmaya yardımcı oluyor.

Ozon Tabakası Daralmaya Devam Ediyor

Eylül 1987 tarihinde kabul edilen 'Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü' ile birlikte ozon tabakasına zarar veren adımların engellenmesi için ilk somut adımlardan birisi atıldı. Son otuz yıllık süreçte hızlı bir şekilde daralmaya başlayan ozon tabakasının, bu anlaşma ile kabul edilen 'CFC' üretiminin ve tüketiminin kısıtlanması ile daralmaya başladığını düşünmek mümkün.

Üstelik New South Wales Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, bundan daha iyilerine işaret ediyor.

Üniversite bünyesindeki araştırmacılar küresel iklim değişikliğini iki farklı şekilde modelledi. Bunlardan ilki Montreal Protokolü'nün yürürlüğe girdiği, yani günümüz senaryosu. Bir diğeri ise bu protokolün veya benzerinin yürürlükte olmadığı bir senaryo. İkinci senaryo ile birlikte sıcaklıkların Kuzey Kutbu içerisinde yaklaşık dört derece yükseldiği fark ediliyor.

Benzer şekilde buzulların erimesi ve iklim değişiklikleri de söz konusu protokol ile engellenememiş olsa da önemli derece yavaşlatılmış durumda. 

Matthew England yaptığı açıklamada "Montreal Protokolü'nün başarısı, uluslararası anlaşmaların sera gazı emisonlarını sınırlandırmak konusunda gerçekten işe yaradığını gösteriyor." dedi. "İklimimizi oldukça olumlu şekilde etkileyebilir ve tehlikeli iklim değişikliklerinden kaçınmamız açısından yardımcı olabilir." diyen England, "Bir sonraki büyük hedefimiz karbondioksit emisyonunu sıfırlamak olmalı." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

YORUMLAR