İlk Koronavirüs Vakası 21.000 Yıl Önce Görülmüş Olabilir

İlk Koronavirüs 21 bin yıl öncesine dayanıyor. SARS-CoV'nin ait olduğu koronavirüs ailesi, çok eski zamanlarda insanlara atlamış olabilir.

İlk Koronavirüs 21 bin yıl önce insanlara atlamış olabilir. Current Biology dergisinde yayınlanan çalışma, insanlığın, Paleolitik dönemden bu yana hayvanlardan insanlara geçme potansiyeline sahip olan sarbekovirüslere maruz kalmış olabileceğini gösterdi.

Yeni bir çalışmaya göre sarbecovirüs ailesinin -SARS-CoV'nin ait olduğu koronavirüs ailesi- en son ortak atası 21.000 yıldan daha önce var olmuş olabilir. Bu, önceki tahminlerden yaklaşık 30 kat daha yaşlı olduğunu gösteriyor.

İlk Koronavirüs 21 bin yıl öncesine dayanıyor

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışma, insanlığın, kabaca 2,5 milyon yıl öncesinden MÖ 10.000'e kadar olan Paleolitik dönemden bu yana hayvanlardan insanlara geçme potansiyeline sahip olan sarbekovirüslere maruz kalmış olabileceğini gösterdi.

Kısa zaman dilimlerinde çok hızlı bir evrim oranına sahip olmalarına rağmen, virüsler hayatta kalmak için konakçılarına yüksek oranda adapte olabilir. Bu, yaşama uygunluğunu azaltmadan mutasyon özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getirir.  Yeni araştırma ise ilk kez, virüslerde gözlemlenen hız azalması modellerini başarıyla yeniden yarattı.

Araştırmacılar, virüslerin yaşını daha uzun zaman dilimlerinde geri alabilen ve görünen evrim hızının ölçümün zaman çizelgesine bağlı olduğu bir tür "evrimsel görelilik" için düzeltme yapabilen yeni bir yöntem geliştirdi.

Krup Hastalığı Hızla Yayılıyor: COVID-19 ile Karıştırılıyor!
Bilim

Krup Hastalığı Hızla Yayılıyor: COVID-19 ile Karıştırılıyor!

Krup hastalığı hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Hastalığın koronavirüs ile aynı belirtilere sahip olması endişeye neden oluyor.

Oxford Üniversitesi'nden Mahan Ghafari açıklamasında, "21.000 yıldan daha uzun bir süre öncesine ait viral dizi verilerine dayanan tahminimiz, aynı zamanda eski bir koronavirüs enfeksiyonu olduğunu öne süren insan genomik veri seti üzerinde yakın zamanda yapılan bir analizle dikkate değer bir uyum içindedir." dedi.

Çalışma ayrıca, mevcut evrimsel modellerin virüs türleri arasındaki farklılığı dönemler boyunca (birkaç yüz yıldan birkaç bin yıla kadar) ölçmekte başarısız olmasına rağmen, bu çalışmada geliştirilen evrimsel çerçevenin potansiyel olarak hayvan ve bitki evriminin tüm süreci boyunca virüs farklılığının tahmin edilmesini sağlayacağını göstermekte.

Yeni model, SARS-CoV-2'nin yanı sıra, geçmişte daha uzak dönemlerde RNA ve DNA virüslerinin evrimsel tarihini yeniden yapılandırmayı da sağlıyor. 

Karaciğer hastalığının önde gelen bir küresel nedeni olan hepatit C virüsü için model tahminleri, yaklaşık yarım milyon yıldır dolaşımda olduğu fikriyle tutarlı görünüyor. Dolayısıyla HCV, yaklaşık 150.000 yıl önce modern insanın "Afrika dışı" göçünün doğal bir parçası olarak dünya çapında yayılmış olabilir.

YORUMLAR