İnsan Geni Neandertal Versiyonuyla Değiştirilirse Ne Olur?

İnsan geni Neandertal ve Denisovan ile değiştirildi. Fosillerden alınan genetik materyal modern insana uyum sağlar mı?

İnsan genini Neandertal ile değiştirdiler. Araştırmacılar, insan beyninin yüz binlerce yılda nasıl evrimleştiğine dair ipuçları aramak için fosillerden alınan genetik materyali kullanıyorlar.

Nöronlar arasındaki sinaps oluşumunu düzenlemede rol oynayan NOVA1 adlı gen, Neandertal akrabalarımızdan ne kadar farklı olduğumuzu anlamanın anahtarı olabilir. Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, araştırmacılar genin bir Neandertal ve Denisovan varyantı ile insan beyin organoidlerini yarattılar.

50.000 Yıllık Neandertal Dışkısı Analiz Edildi: Sonuç Şaşırtıcı
Bilim

50.000 Yıllık Neandertal Dışkısı Analiz Edildi: Sonuç Şaşırtıcı

50.000 yıllık Neandertal dışkısı analiz edilerek Neandertallerin bağırsak sırları gün yüzüne çıkartıldı.

Fosil kayıtlarının da desteklediği insan evrimi hakkındaki güncel görüşler, birçok hominin soy dalının ortaya çıktığını, ancak bugüne kadar yalnızca birinin hayatta kaldığını göstermekte. Bu nesli tükenmiş soylardan ikisi olan Neandertaller ve Denisovalılar, en yakın evrimsel akrabalarımızdır ve bu nedenle türümüz için genetik ve fenotipik benzerliği sağlıyor.

Neandertal, Denisovan ve mevcut insan genomlarının karşılaştırılması, günümüzde pek çok insanın geçmiş karışım olayları yoluyla ortak genleri taşıdığını ve son insan evrimi için önemli olabilecek genetik farklılıkların görülmesine imkan tanıyor.

İnsan geni Neandertal ve Denisovan ile değiştirildi

Çalışmalarının ilk adımı olarak araştırmacılar, hedeflenecek bir gene karar vermek zorunda kaldılar. Araştırmacıların yapmak istediği şey, her üç türde bulunan (Neandertaller, Denisovalılar ve modern insan) bir geni yakalamaktı. On binlerce genden bu testi geçen yalnızca 61 tane tespit edildi. NOVA1 adı verilen bu genin kanserle ilişkili bulunduğu gözlemlendi.

Stanford Rejeneratif Tıp Konsorsiyumu'nda profesör olan Alysson Muotri, eski NOVA1 genine sahip organoidlerin daha hızlı olgunlaştığını ancak modern insana göre daha küçük kaldığını söylüyor: 

"Bizi ve ne yaptığımızı gerçekten keşfetmek için arkaik DNA bilgimizi kullanabilmek çok heyecan verici. Evrim sırasında bir ara bu mutasyonu edindiğimizi ve bu karmaşık beyne daha sonraki yaşamda sahip olabilmemiz için muazzam bir avantaj sağladığını düşünebiliriz."

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü Sinirbilim Şubesi Başkanı Dr. Karen Berman, Neandertal genlerinin sosyal etkileşimlerden ziyade görsel ve uzamsal yeteneklere adanmış beyin ağlarının oluşturulmasını desteklediğine dair kanıt buldu. Berman, "Neandertallerin ölmesine yol açan bu sosyal ağların eksikliği olabilir" diyor.

Berman ayrıca üç gen arasındaki bu farkların yanıtlanması durumunda şizofreni ve otizm gibi bozukluklar için daha iyi tedaviler geliştirilebileceğini söylüyor. Ancak sonuçlar gösteriyor ki NOVA1'in Neandertal versiyonuna sahip olmak, modern insanların sinir hücreleri için iyi değil.

Uzaylı Kirliliği, Uzaylıların Olduğuna Dair En Büyük Kanıt Olabilir
Bilim

Uzaylı Kirliliği, Uzaylıların Olduğuna Dair En Büyük Kanıt Olabilir

Evrende insanın dışında bilinçli ve gelişmiş medeniyetler varsa onların ortaya çıkmasına neden olduğu uzaylı kirliliği, NASA'ya göre onlardan daha önce bulunabilir.

YORUMLAR