İnsanlarda Kişiliğin 4 Farklı Türü Olduğu Ortaya Çıktı

İnsanlarda 4 Farklı Kişilik Türü Tespit Edildi 1

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüm dünyadaki insan kişiliklerinin 4 farklı türü olduğu belirlendi. Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla kişi üzerinde yapılan anketlerden elde edilen verileri kapsayan ve sonuçları Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada, insan kişiliğinin; sıradan, çekingen, ben merkezci ve rol model olmak en az 4 temel gruba ayrıldığı tespit edildi.

Northwestern Üniversitesi McCormick Mühendislik Fakültesinden Luis Amaral liderliğinde yapılan araştırmada, sonuçların 5 temel kişilik özelliği (duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, açık sözlülük, uyumluluk ve dürüstlük) dikkate alınarak değerlendirildiği belirtildi.

Sıradan olarak adlandırılan ve daha çok kadınlarda görülen kişilik türünde, duygusal dengesizliğin yanı sıra dışa dönüklüğün baskın olduğu ifade edildi. Çekingen kişilik türü ise bir nebze daha uyumlu, duygusal açıdan dengeli ve dürüst olarak tanımlandı.

İnsanlarda 4 Farklı Kişilik Türü Tespit Edildi 2

Araştırma sonuçlarına göre ben merkezciler dışa dönük olmalarına rağmen, açık sözlülük, uyumluluk ve dürüstlük özelliklerinde ortalamanın altında kaldı. Ayrıca yaşlanmayla birlikte ben merkezci kişiliğe sahip olanların sayısında büyük bir düşüş olduğu gözlendi. Yine kadınlarda daha çok görülen rol model kişilik türünde ise diğer 4 kişilik özelliğinin yaygın görülmesinin yanı sıra duygusal dengesizliğin çok az görüldüğü belirtildi. Kişinin yaşının artmasıyla, rol model kişilik türüne girme olasılığının arttığı ifade edildi.

Araştırmada verilerin algoritma yaklaşımıyla bir araya getirildiği ve bu yönüyle araştırmanın psikolojideki paradigmalara meydan okuduğu ifade edildi.