İnternet Gizliliği Anayasa'mızda Yer Alabilir

İnternet Gizliliği Anayasa'mızda Yer Alabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınan bir kanun maddesi hükmü ile internet gizliliğinin Anayasa'ya girmesi söz konusu oldu. Siyasi partilerin üzerinde uzlaşmaya vardığı Anayasa'nın 48. maddesine eklenecek bir hüküm ile vatandaşlarımıza internet üzerinden yapılan haberleşme sırasında anayasal güvence verilecek. Özellikle Gezi olaylarında sıkça tartışılan Twitter, Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlar nedeniyle gündemde olan konu Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından ele alınmakta. "Bilgiye erişim hakkı ve bilişim özgürlüğü" başlığı altında toplanan hükümler şu şekilde:

"Herkes, bilgiye, internete ve diğer elektronik iletişim ortamlarına serbestçe erişim hakkına sahiptir. Devlet, bu hakkın etkin ve adil biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İnternet aracılığıyla yapılan haberleşmenin gizliliği esastır ve herkes paylaştığı kişisel verinin korunmasını; düşünce ve kanaatlerinin gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

İnternet ve diğer elektronik iletişim ortamlarına erişim hakkı özel yaşam ve aile yaşamının gizliliği ile kişisel verilerin korunması, haberleşme özgürlüğü, bilgiye erişim hakkı, düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü ve sözleşme özgürlüğüne, çocukların cinsel sömürüye karşı korunmasına ilişkin anayasal esaslar dikkate alınarak kanunla düzenlenir."

Kanun teklifinin TBMM tarafından onaylanması durumunda ülkemizde kişisel bilgi güvenliği konusunda büyük bir adım atılmış olunacak.

Twitter Bildiri Sistemini Geliştiriyor

YORUMLAR