İnternet Torba Yasası Meclis'ten Geçti

İnternet Torba Yasası Meclis'ten Geçti

İnternet sansürü konusunda sicili bir hayli kötü olan ülkemizde bu sicili daha da kötü hale getirebilecek internet torba yasası kabul edilerek yasalaştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene benzer bir torba yasa tasarısı ile Telekomünikasyon İletişi Başkanlığı (TİB)'na internet sitelerini 4 saat içerisinde kapatma yetkisi vermek amaçlanmıştı; fakat bu tasarının belli hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal edilen bu hükümler geçtiğimiz süreçte tekrar düzenlenerek yeni bir torba yasa haline getirildi ve TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Yeni internet torba kanunu da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalştı.

Yasalaşan yeni torba kanunun Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen torba kanundan çok daha kötü olduğunu belirtmekte fayda var; çünkü iptal edilen hükümlerde internet sitelerini kapatabilme yetkisi sadece TİB'e verilmekteydi. Yeni yasalaşan torba kanunda ise bu yetki bakanlara ve başbakana sitelerin kapatılmasını talep etme hakkı veriliyor.

Bu torba yasa, -herhangi- bir sitenin iktidar tarafından 4 saat içerisinde kapattırılmasını mümkün kılacak. Bu durum, medya kuruluşlarının yargı elenerek direkt olarak iktidar tarafından denetlenmesiyle ve sansürlenmesiyle eş anlamlı olarak değerlendirilebilir.

Defalarca gerçekleşen YouTube ve Twitter sansürleriyle uluslararası çevrelerde yerden yere vurulan ülkemizin internet karnesi bu torba yasayla bir taş daha yiyecek. Yeni torba yasanın internette yer alan serbest fikir paylaşım platformları olan sözlükleri, haber sitelerini ve kişisel blogları etkilemesi mümkün.

Minecraft, Kuzey İrlanda'da Okullara Dağıtılacak!

YORUMLAR