İsteyen Herkes Kişisel Verilerini İnternetten Sildirebilir

kişisel veri koruma kanunu silme

Kişisel verilerinizi saklayan şirketlerin sunucularına üst üste saldırılar düzenlenmesinin ardından, birçok internet kullanıcısı konu hakkında tedirgin olmaya başladı. KVKK sonrasında kişisel verilerin internet üzerinden sildirilebilmesinin önü açılırken, bunun nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, isteyen herkes kişisel verilerini sildirebilir mi?

2019 yılında tehlikeli olabilecek veri sızıntılarının yaşanması sonrasında, kişisel verilerin önemi daha çok konuşulur olmuştu. KVKK kapsamında veriyi koruyamayan ya da izinsiz bir şekilde işleyen veri sorumlusu şirketlere verilen cezaların bu yıl da gündemi sıkça meşgul edeceği düşünülüyor. Bireylerin KVKK kapsamında kazanılan haklara daha da bilinçli yaklaşarak kişisel verilerinin peşinden koşacağına dikkat çeken Hukuk Danışmanı Av. Beliz Özkırım’a göre, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişilere oldukça önemli haklar sağlıyor.

“İlgili Kişinin Hakları” başlığı altında düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, verisi işlenen gerçek kişilerin veri işleme faaliyetini gerçekleştiren veri sorumlusuna karşı bazı haklara sahip olduğunu belirtiyor.

KVKK hangi hakları sağlıyor

Kişisel Verileri Koruma Kanunu sonrasında Türkiye'de yaşayan internet kullanıcılarına bazı haklar tanındı. Vatandaşarın verilerinin nasıl korunacağını ve bu verilerin korunmasına dair detayları sunan yasada yer alan haklar ise aşağıdaki gibi sıralandı.

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklinde sıralanıyor.

Gönderilen kişisel veri talepleri değerlendirilmek zorunda

Kanunun ilgili maddesi ile birlikte şirketlerle veri paylaşan gerçek kişiler artık verisinin peşine düşebiliyor ve akıbetini öğrenebiliyor. Kişilerin söz konusu haklarını kullanabilmeleri için veri sorumlusuna yazılı başvuru yapmaları gerektiğini açıklayan Özkırım, veri sorumlusunun da gerçek kişiler tarafından yapılan başvuruları değerlendirmek ve veri sahibine ilgili başvuru hakkında bilgi vermekle sorumlu olduğunu aktarıyor.

Gerekli bilgilendirme yapmayan, kişinin talebini değerlendirmeye almayan veri sorumlularının yaptırımlara maruz kalacağının altını çizen Özkırım, kişisel verisinin akıbetini öğrenme noktasında önemli haklar kazanmış olan gerçek kişilerin, haklarını sonuna kadar veri sorumlularına karşı kullanmasını gerektiğini dile getiriyor.

YORUMLAR