İzmir'de Depreme Karşı TUBİTAK Destekli 'Hendek Projesi'

İzmir'de Depreme Karşı TUBİTAK Destekli 'Hendek Projesi'

İzmir 9 Eylül Üniversitesi, kenti tehdit eden fay hattını kontrol altına alabilmek için bir deprem önleme projesi başlattı. Bu projeye göre, kentin etrafına açılacak olan hendeklerle fay hattı işaretlenecek ve kentteki imar planları da bu yöntemle elde edilecek verilere göre yeniden oluşturulacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Hasan Sözbilir'in hazırladığı proje, kent tarihinde en yıkıcı depremlerin yaşandığı İzmir fayının geçtiğini noktaları belirlemek ve bu belirlenen noktalarda hendekler açma prensibine dayanıyor.

Konuyla ilgili olarak İzmir 9 Eylül Üniversitesi, 300 bin lira maliyetli söz konusu proje için TÜBİTAK’a da başvurdu. Projenin fikir sahibi olan Prof. Sözbilir, proje kapsamında 40 kilometrelik fay hattı üzerinde 5 veya 6 adet 25 metre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde hendekler açmanın faydalı olabileceğini savunuyor.

Sözbilir oluşturulan proje planına göre, "Fay katmanlarından alınacak örnekleri yurtdışına göndereceğiz. Böylece depremler arasındaki sıklığı belirleyerek, bir sonraki depremin zamanını yaklaşık olarak tahmin edebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayında proje başlatılabilir

Eğer proje onay alırsa, Dokuz Eylül Üniversitesi çalışmalarına Temmuz ayında başlayabilecek. Habertürk'de yayınlanan habere göre, laboratuvarlarda karbon 14 yöntemi kullanılarak tüm bilimsel tetkiklerin de eşlik edeceği sistemler kullanılacak. Böylece eski depremlerin meydana geliş tarihleri net olarak öğrenilmiş olacak. Bu yöntem, bir sonraki deprem tehditlerini saptamak açısından önemli öngörüler ve saptamalar yapılmasına olanak verecek.

Bu yöntemin kullanılabilmesiyle birlikte, deprteme dayanıksız binaların elden geçirilmesi, okul, devlet ve kamu binalarının yerlerinin değiştirilmesi ve çeşitli farklı güvenlik önlemlerinin alınabilmesi de mümkün olabilecek. 

NASA Deprem Tahmin İstasyonu İzmir'e Kuruluyor

Deprem Olup Olmadığını Google'a Sorabileceğiz

YORUMLAR