Küçük Çocuklarda Ekrana Fazla Bakmak Büyümeyi Engelliyor

Kanada'da yapılan bir araştırma sonucuna göre özellikle 1-3 yaş grubundaki çocukların teknolojiye olan yakınlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu gruptaki çocukların ekrana fazla bakmasının gelişimlerini geciktirebileceği belirtiliyor.

1 ila 3 yaşındaki 2500 çocuğun ekrana bakma sürelerine göre gelişimlerini yorumlayan bilim adamları, çocukların uzun süre ekrana maruz kalmalarının dil ve sosyalleşme becerilerinin gelişimini doğrudan etkilediğini ifade etti. Kanada ve ABD'de uzmanlar bu grup içerisinde bulunan çocukların teknolojiden uzak tutulmasını öneriyor.

Günümüz dünyasında haftada 17 saate kadar ekrana bakan 2 yaşındaki çocukların konuşabilme ve algılayabilme yeteneği kayboluyorken aynı zamanda yaşıtlarına göre daha içe dönük hale geliyor. 3 yaşında ekrana bakma süresi 25 saate çıkıyorken, çocukların 5 yaşında ilkokula başlaması ile 11 saate düşüyor.

Çocukların neler ile ilgilendiğinin takip edilmesi gerektiği bildiriliyorken, yetişkinlerin de kendi kontrollü ekran kullanımı ile çocuklara örnek olması isteniyor. Amerikan Pediatri Derneği ekran süresi ile ilgili olarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

  • 18 aydan küçük çocukların video dışında ekrandan kaçınması.
  • 18-24 aylık çocukların ebeveynleri çocuklarını dijital medya ile tanıştırmak istiyorsa nitelikli programları seçmeleri.
  • 2-5 yaş arası çocukların günlük ekran süresinin bir saat ile ve kaliteli programlarla sınırlanması.
  • 6 yaş üstü çocukların ekran süresi sınırlamasında tutarlı davranılması ve bu sürenin uyku ve fiziksel aktiviteye engel olmamasına dikkat edilmesi.