Küresel Isınmayı Önlemek İçin Fosil Yakıtlar Yer Altında Saklanmalı

Küresel ısınmayı önlemek, bilim insanlarına göre fosil yakıt kullanımını yavaşlatmaktan ve bu fosil yakıt rezervlerinin yer altında saklanmasından geçiyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre küresel ısınmayı önlemek veya söz konusu artışı sınırlamak için fosil yakıt rezervlerinin yer altında saklanması gerekiyor.

Araştırma, iklim krizinin kötü sonuçlarından kaçınmanın ancak mevcut petrol ve metan gazının yaklaşık yüzde 60'ı ile kalan kömür rezervlerinin yüzde 90'ının en az 2050 yılına kadar yer altında tutulması ile mümkün olabileceğini gösteriyor.

Çarşamba günü Nature dergisinde yayımlanan araştırmada küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlandırmak ve iklim krizinin yol açtığı olumsuz durumları önlemek için fosil yakıt çıkarma sınırlarının uygulanmasının çok büyük bir öneme sahip olduğu ileri sürüldü.

Küresel Isınma Kaynaklı Ölüm Oranı Araştırıldı
Bilim

Küresel Isınma Kaynaklı Ölüm Oranı Araştırıldı

Yeni bir araştırmada küresel ısınma kaynaklı ölüm oranına odaklanıldı. Nature Climate Change isimli bir dergide yayımlanan araştırmaya göre iklim değişikliği her yıl dünya çapındaki ölümlerin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Önceki araştırmalar, 1,5 °C'lik artışın Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünün en az 5 yılda bir şiddetli sıcak hava dalgalarına maruz kalabileceğini, 2 °C'lik ısınmada ise dünya nüfusunun üçte birinden biraz daha fazlasının bu tür sıcak hava dalgalarına karşı savunmasız kalabileceğini göstermişti.

Bilim insanları ayrıca ısınmayı 1,5 °C'nin altında sınırlamak için karbon emisyonlarının azaltılmaması halinde sıcak hava dalgalarının, sel ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının daha yaygın bir hale geleceği konusunda da önemli uyarılarda bulunmuştu.

Küresel Isınmayı Önlemek İçin Fosil Yakıt Kullanımı Yavaşlamalı

Independent'a göre fosil yaktılar şu anda küresel enerji tüketiminin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için Paris Anlaşması ile belirlenen, uluslararası kabul gören iklim hedeflerine ulaşmak için üretim aşamasında fosil yakıtların kullanımının önemli ölçüde azaltılması gerekiyor.

University College London'dan Dan Welsby de dahil olmak üzere pek çok araştırmacı da planlı fosil yakıt çıkarma projesinin uluslararası olarak kabul görmüş bu hedefleri karşılamak için elverişli olmadığını ileri sürüyor.

Bilim insanlarının tahmini, küresel ısınmayı önlemek ya da şiddetli sonuçlarını azaltmak için petrol ve gaz üretiminin 2050 yılına kadar yılda yüzde 3 oranında azalması gerektiği yönünde.

Yeni çalışma, Nature'da 2015 yılında yayımlanan bir çalışmayı takip ediyor. Welsby ve ekibi, son araştırmalarında küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için yer altında bırakılması gereken fosil yakıt oranını hesapladı.

Araştırmacılara göre özellikle 2015 yılındaki tahminlere kıyasla yüzde 25'lik ek bir rezervin yer altında kalması gerekiyor.

YORUMLAR