KVKK'dan WhatsApp'a İdari Para Cezası!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp'a idari para cezası kesildiğini duyurdu. Peki, mesajlaşma uygulamasının arkasındaki şirket ne kadar ödeyecek?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp'a idari para cezası kesti. WhatsApp LLC tarafından anlık mesajlaşma uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında yer alan üçüncü taraflara aktarılmasına açık bir şekilde izin verilmesini içerecek şekilde hizmet koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellendiğinin belirtildiği duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararı ile 09.02.2021 tarihli ve 2021/120 sayılı Kararı çerçevesinde, yurtdışına veri aktarımı, hizmetin açık rıza şartına bağlanması ve genel ilkelere uygunluk hususları başta olmak üzere WhatsApp hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında resen inceleme başlatılmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin WhatsApp’tan alınan savunma yazıları ve bununla bağlantılı olarak WhatsApp Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesi metinlerinin incelenmesi neticesinde; temel olarak veri sorumlusu tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet Koşullarının kullanıcı ile yapılan bir sözleşme olarak tanımlandığı, gizlilik ilkesinin ise şeffaflığı sağlamaya yönelik bir metin olarak, hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceğini göstermekle birlikte esasen hizmet koşullarının bir parçası olarak ifade edildiği ayrıca Hizmet Koşullarına onay verilmeden sözleşmenin yürürlüğe giremeyeceğinin belirtildiği görülmüştür."

Yayımlanan duyuruda ayrıca veri sorumlusu tarafından profilleme amacı ile çerezler aracılığı ile yapılacak kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerden açık rıza alınmadığı ve bu kapsamda kişisel veri işleme faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

WhatsApp-Facebook Bağlantısı Yüzünden Şirkete Rekor Ceza Kesildi!
MOBİL

WhatsApp-Facebook Bağlantısı Yüzünden Şirkete Rekor Ceza Kesildi!

İrlanda, nasıl gerçekleştiği kullanıcılara tam olarak açıklanmayan WhatsApp-Facebook bağlantısı yüzünden Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında WhatsApp'a rekor miktarda ceza kesti.

KVKK, WhatsApp'a Ne Kadar Para Cezası Kesti?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca veri sorumlusundan aşağıda yer alan şartları belirtilen tarihe kadar karşılaması istendi.

  • Uygulamaya konulmadığı belirtilen 04.01.2021 tarihli hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi metinlerinin mevcut kullanıcılara geçerli sürüm olarak sunulduğu anlaşıldığı için ilgili kişilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için söz konusu metinlerin 3 ay içinde kanuna uygun hale getirilmesi,
  • Gizlilik ilkesinin aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli aydınlatma unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından kanunun 10'uncu maddesi ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması,
  • Söz konusu işlemlerin sonucunda kurula gerekli bütün bilgilerin verilmesi.

YORUMLAR