MEB Türkçe Müfredata Uluslararası Sınavlara Göre Ayar Çekiyor

Hatırlarsanız 9 Aralıkta uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA’dan aldığımız sonuçlar sorası hayli üzülmüştük. Türkiye 72 ülke arasında ancak zor zar 50’inci olunca dünyamız kararmıştı.

MEB Türkçe Müfredata Uluslararası Sınavlara Göre Ayar Çekiyor

Hatırlarsanız 9 Aralıkta uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA’dan aldığımız sonuçlar sorası hayli üzülmüştük. Türkiye 72 ülke arasında ancak zor zar 50’inci olunca dünyamız kararmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yaptı. Yeni ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlediği bilgilere göre, 21. yüzyıl becerileri yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik, estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Bu yeni müfredat güncellemesi ile MEB eğitim müfredatını PISA testi ve muadili olan PIRLS gibi, uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırdı.

Müfredat daha kolay ve sade

Yeni müfredat medya okuryazarlığını da ön plana çıkaracak şekilde güncellendi. Dijital içeriklerde, "içindekiler" ve "sözlük" bölümlerini kullanabilme, çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama ve çoklu kaynak kullanabilme yeteneklerini geliştirecek bölümler eklendi. Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazma kazanımlarını ön plana çıkaracak değişiklikler yapıldı.

Yeni müfredat, öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulmasını kolaylaştıracak Aynı zamanda bu bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut ve analitik düşünmeye de sevk edecek. Böylelikle elde edilen bilgilerle gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlayacak.

Dil bilgisi artık 5. Sınıfta

Geçmiş yıllarda ikinci sınıftan itibaren başlayan dil bilgisi kazanımları, güncellenen programda beşinci sınıftan itibaren sözlü iletişim, okuma ve yazma öğrenme alanlarının içerisine yerleştirildi. Dil bilgisi kazanımları, dil ile ilgili kural ve tanımları ezberleten bir anlayışın aksine anlam ve işlevi ön plana çıkaran bir anlayışla yeniden yapılandırıldı.

Eğitim Sistemimizi Nakavt Eden PISA Testinin Bu 4 Sorusunu Çözebilir misin?

YORUMLAR