Milli Teknoloji Hamlesi Müdürlüğü Kuruldu! İşte Detaylar:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapısında, “Milli Teknoloji Hamlesi”ni güçlendirecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapısında, “Milli Teknoloji Hamlesi”ni güçlendirecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, 3 genel müdürlük birleştirildi ve 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürülüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni yürütmek, stratejik araştırma ve verimlilik için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve Stratekik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü kuruldu. 

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirecek projelerin hayata geçirilmesinde yetkili olacak. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kapsamında, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine uygun olarak, bireylerin ve işletmelerin dijital dönümüşümleri, teknolojik geliştirmeler hakkında toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik eylemler gerçekleştirilecek. 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ise Türkiye'nin bilim, sanayi, araştırma, geliştirme, teknoloji, yenilik alanlarında kapasitesini arttırmak amacıyla ulusal gelişmeleri takip edecek, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimini, yıkıcı teknolojilerin Türkiye'ye etkilerini, Türkiye'nin dijital ekonomi ve dijital dönüşüm eğilimlerini, bütün bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek. 

Yeni kurulan genel müdürlüklerin yanı sıra, Milli Teknoloji Hamlesi'ni güçlendirmek amacıyla 3 genel müdürlük de dönüştürüldü. Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü birleştirilerek, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıkları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlandı. Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ise dönüştürülerek Sanayi Genel Müdürlüğü oluşturuldu. 

2 Yeni Genel Müdürlük Kuruldu 3 Genel Müdürlük Dönüştürüldü

Milli Teknoloji Müdürlüğü nedir?

Bazı genel müdürlüklerin dönüştürülmesi ve yeni açılan genel müdürlüklerin yanı sıra, mevzuatta bir takım değişikliklerin yer aldığı da belirtildi. Gerçekleştirilen değişikliklere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma planlarıyla birlikte sanayiye yönelik politika önerileri ve startejileri oluşturmaktan da sorumlu olacak. Sanayi startejilerine ilişkin uygulamaları takip edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin temel hedef, odak alanları, yol haritalarının belirlenmesinde de yetkili olacak. Bunun yanı sıra bakanlık, yüksek değerli kritik teknolojik ürünlerin milli kaynaklarla üretilmesi için de faaliyetlerde bulunacak. Gerçekleştirilen değişiklikler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumlulukları arasında bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi de yer alacak. 

YORUMLAR