N11'de Veri İhlali! Verileriniz Çalınmış Olabilir

N11.com'da Veri İhlali Yaşandı! Verileriniz Çalınmış Olabilir

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan N11.com'da veri ihlali yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) N11'de veri ihlalinin yaşandığını açıkladı. 

N11 Veri İhlali ile Gündemde!

KVKK n11.com’da veri ihlali yaşandığını ve konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.  832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği ortaya çıktı.

KVKK yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen 20.12.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-posta adreslerinin internet ortamında ele geçirildiği,
  • Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com hesaplarına giriş yapıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu,
  • İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği,
  • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] adresinden bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/401 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 N11.com yaşanan veri ihlali ile ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

YORUMLAR