NASA'dan Sıra Dışı Uçak Tasarımı

NASA'dan Sıra Dışı Uçak Tasarımı

NASA elektrikli araçlar tasarlama üzerine bazı deneysel fikirler geliştiriyor. LEAPTech adını verdiği ve son geliştirdiği uçak projesini yeryüzünde test etmeye başladı.NASA güneş enerjisinden azami miktarda faydalanmak için bazı araç tasarımları yapıyor. Bunlardan bir tanesi 18 pervaneli bir uçak. Bu tasarımın pervaneleri yaklaşık 10 metrelik bir kanat genişliği üzerinde yer alıyor ve çok da büyük pervanelerden oluşmuyor.

NASA bu projeye LEAPTech adını vermiş (Leading Edge Asynchronous Propellers Technology). Tamamen birbirinden bağımsız, elektrikle çalışan pervaneler enerjisini güneşten alıyor. Aşağıdaki resim pervanelerin karada test edilmesi sırasında çekilmiş.  Böylelikle hem pervanelerin birbirinden bağımsız çalışması hem de ulaşabileceği azami hız ölçümleniyor.

Pervanelerin en önemli özelliği uçağın hızını, manevra kabiliyetini ve yüksekliğini ayarlayabilmek için birbirlerinden bağımsız çalışıyor olabilmeleri. Tam kapasiteyle çalıştıkları zaman şimdilik 100 km hıza ulaşabilen pervanelerin, 300 km hıza ulaşabilmesi için testler devam ediyor. NASA LEAPTech’in teknolojik alt yapısını ağırlıklı olarak güneş enerjisi üzerine kurgularken, petrol ile de çalışabileceğini dolayısıyla hibrid bir teknoloji izleyeceğini de söylüyor.

NASA bu teknoloji üzerinde bir süredir çalışıyordu. Yavaş yavaş sonuca ulaşmaya başlıyor gibi görünüyor. 

Hiç Böylesini Görmediniz, GoPro’nun Bir Kartal ile İmtahanı

Moda ve Teknoloji Birleşirse Ne Olur? Akıllı Ayakkabı Volvorii ile Tanışın!

Projelerinizi Çıkartın, Devletten 58 Milyon TL Destek Geliyor

YORUMLAR