NASA Uçak Seyahati Esnasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Raporladı

NASA Uçak Seyahati Esnasında Ne Kadar Radyasyona Maruz Kaldığımızı Raporladı

 Uçak seyahatlerinden ne kadar radyasyona maruz kalıyoruz? Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırdı ve cevapladı.

Bu sorunun cevabını saptayabilmek için NASA, helyum ile dolu araştırma balonunu gökyüzüne bıraktı. Böylece uçak yolculuklarında maruz kalınan radyasyon miktarını hesaplamaya çalıştı. Bu uzun soluklu araştırma yaklaşık olarak kurumun 1.5 yılını aldı. Radyasyona maruz kalınan irtifa 8 bin metre olarak belirlendi. Bu sınırı aşan hava araçları, irtifa arttıkça daha fazla radyasyona maruz kalıyorlar. Araştırma, Manyetosfere yaklaşıldıkça maruz kalınan rasyasyon oranın da artış gösterdiğini saptadı.

Manyetosfer Nedir?

Dünyanın manyetik alanı olarak bilinen Manyetosfer, dünyayı saran Van Allen kuşakları ve “kuzey ışıkları” diye adlandırılan parlak ışıklarında sebebi olarak biliniyor. Manyetik alan eksenlerinin dünyanın dönme eksenine göre eğimli olduğu biliniyor. Manyetik alandan oluşan manyetik alan çizgileri, Kuzey Kutbu'dan çıkıyorlar, dev dalgalar halinde Dünya'nın çevresine yayılıp tekrar Güney Kutbun'nda Dünya'ya giriyorlar. Bu alanlar uçuş yapan araçlar için radyasyon etkisi de yaratıyorlar.

Radyasyon Nasıl Yayılıyor?

Bu nedenle kıtalar arası uçuşlarda irtifa yüksek olduğu için alınan radyasyon oranı da artıyor. Kısa mesafelerde ise bu risk daha azalıyor. Manyetosfer'in kutuplarda yoğunluk radyasyon yaymasından dolayı da kutuplar üzerinde yapılan kıtalar arası uçuşlarda alınan radyasyon oranı, bu çalışmayla beraber ekvator üzerinden yapılanlara oranla 3 kat daha fazla olarak ölçümlendi.

YORUMLAR