Neandertallerin Modern İnsanla Aynı Kulak Rahatsızlığını Yaşadığı Ortaya Çıktı

Modern insanlar ile antik zamanda yaşamış olan insanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bilim dünyasının daima ilgisini çeken konulardan biri olmuştur. Son yapılan çalışmalarda, atalarımız olan Homo sapienslerin yanında soyları tükenmiş olan Neandertallerle de ortak yanımız olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre Neandertaller de modern insanlar gibi gibi sörfçü kulağı sorunu yaşıyorlardı.

Sörfçü kulağı, dış kulak kanalındaki kemik dokusunun kanal boşluğuna doğru gelişmesi sonucu oluşuyor. Bu kemik gelişmesi yüzünden kulak kanalı kısmen hatta tamamen kapanabiliyor. Sörfçü kulağı denmesinin sebebi ise rahatsızlığın soğuk su ya da rüzgar ile temas etmesiyle oluşmasından dolayı kaynaklanıyor. Soyu binlerce yıl önce tükenmiş olan Neandertallerde de tıpkı bizde olduğu gibi bu rahatsızlık görülüyordu.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırma grubu, 77 antik insan kalıntısı üzerinde çalıştı. Antik insanların kulak kanalı yapısını inceleyen araştırmacılar, sörfçü kulağının erken modern insanlarda, günümüz insanlarında görülene yakın oranlarda görüldüğünü tespit ettiler. Ancak bu oran Neandertellerde daha yüksekti.

İncelenen 23 Neandertalden yaklaşık yarısının orta dereceden yüksek dereceye kadar sörfçü kulağı rahatsızlığı yaşadığı ortaya çıktı. Bu oran, erken modern insanlarda görülenin yaklaşık iki katı. Araştırmanın yapılmasını önemli kılan bir nokta, Neandertallerin yaşadıkları bölge ile kulaktaki kemik büyümesi arasında ilişki kurmaktı. Ancak kemik gelişimi ile soğuk iklim ya da suyla ilgili bir bağlantı bulunamadı. Neandertallerde de bizim gibi sörfçü kulağı oluşmasının nedeninin ise yiyecek ararken suya maruz kalmaları olduğu düşünülüyor.